• Poprawa Efektywności Operacyjnej

Poprawa Efektywności Operacyjnej

Niezależnie od sektora gospodarki i charakteru przedsiębiorstwa zawsze istnieje potrzeba ciągłej poprawy efektywności działania aby osiągnąć więcej przy zużyciu mniejszych nakładów pracy i zasobów.

Nasz zespół specjalizuje się w realizacji projektów wdrożeniowych mających na celu rzeczywistą poprawę organizacji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do każdego Klienta opracowujemy i wdrażamy rozwiązania organizacyjne pozwalające na osiągnięcie wymiernych efektów obejmujących poprawę efektywności, radykalną poprawę jakości wewnętrznej i zewnętrznej, skrócenie czasu realizacji, zmniejszenie poziomu zapasów czy zmniejszenie wykorzystywanej powierzchni. Uzyskane efekty mierzymy wskaźnikami pozwalającymi ocenić realne wyniki wdrożenia i ich wpływ na wyniki finansowe. Dzięki rozbudowanemu systemowi audytów nasze rozwiązania są trwałe i ewoluują wraz z rozwojem firmy.

Zakres świadczonych usług:

  • Kompleksowy audyt procesowy przedsiębiorstwa bazujący na metodyce Lean Manufacturing;
  • Opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wybranego obszaru funkcjonalnego wraz z określeniem celów SMART;
  • Wdrożenie programu rozwoju w sposób pozwalający na osiągnięcie wymiernych celów;
  • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w celu uzyskania istotnych oszczędności kosztowych;
  • Interim management;
  • Audyty okresowe weryfikujące stan rozwoju organizacji;
  • Szkolenia.