• Wszystkie publikacje

Wyświetlono 1 - 9 z 43
1  2 3 4 5
11 grudnia 2018

Jeden z pracowników posiada znaczny stopień niepełnosprawności i do tej pory pracował po 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Od 1 października 2018 r. otrzymał zgodę lekarza medycyny  pracy o zniesieniu tego ograniczenia, oznacza to, że może pracować 8 godzin na dobę i 40 tygodniowo. Jak...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/biuletyn-2018/jak-wynagradzac-pracownika-niepełnosprawnego-za-osma-godzine-pracy
11 grudnia 2018

Zleceniobiorca jest u nas zatrudniony na umowę zlecenia od 22.06.2018 r. Zgodnie z oświadczeniem został zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Nie mamy informacji o wcześniejszych okresach podlegania ubezpieczeniom. Jedyne wynagrodzenie, jakie wypracował, otrzymał w czerwcu. Od...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/biuletyn-2018/jak-ustalac-okres-wyczekiwania-za-zasiłek-chorobowy-zleceniobiorcy
10 grudnia 2018

Chcemy zatrudnić dwie osoby na podstawie umów o pracę nakładczą, która świadczona będzie w miejscach ich zamieszkania. Jakimi ubezpieczeniami będą objęte wspomniane osoby oraz od jakich podstaw powinniśmy liczyć poszczególne składki, a także jak je wykazywać w drukach ubezpieczeniowych?

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/biuletyn-2018/jakie-ubezpieczenia-z-tytułu-pracy-nakładczej
10 grudnia 2018

W trakcie trwającego miesiąca kalendarzowego zleceniobiorca wystąpił do nas z wnioskiem o zgłoszenie go do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jak ustalić podstawę wymiaru składki chorobowej w takiej sytuacji?

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/biuletyn-2018/przystapienie-zleceniobiorcy-do-ubezpieczenia-chorobowego-w-trakcie-miesiaca
22 listopada 2018

Umowy o dzieło cały czas cieszą się popularnością z tego względu, że nie są oskładkowane. Jednak ZUS od pewnego czasu kwestionuje zawierane umowy o dzieło

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/biuletyn-2018/zamiana-przez-zus-dzieła-na-zlecenie-tematem-wciaz-biezacym
15 listopada 2018

Za okres przebywania pracownika na urlopie macierzyńskim pakiety medyczne finansowane przez Pracodawcę są zwolnione z obowiązku potrącania z nich składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz ubezpieczenie...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/biuletyn-2018/pakiet-swiadczen-medycznych-dla-pracownikow-na-urlopach-macierzynskich-a-składki-zus
14 listopada 2018

Przez cały październik pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, nabywając z tego tytułu prawo najpierw do wynagrodzenia chorobowego, a następnie do zasiłku chorobowego. Czy oprócz raportu ZUS RSA powinniśmy złożyć za tę osobę zerowy raport ZUS RCA?

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/biuletyn-2018/czy-za-pracownika-przebywajacego-cały-miesiac-na-zwolnieniu-lekarskim-składac-zerowy-raport-zus-rca
13 listopada 2018

Mam problem w wyliczeniu podstawy do nagrody jubileuszowej/odprawy ze zmiennych składników wynagrodzenia w wypadku zmiany płacy zasadniczej. Otóż pracownik we wrześniu nabył prawo do nagrody jubileuszowej. Jego wynagrodzenie składa się ze składników stałych (płaca zasadnicza i dodatek stażowy) i...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/biuletyn-2018/nagroda-jubileuszowa-i-odprawa-po-podwyzce-pensji
Wyświetlono 1 - 10 z 43
1 2 3 4 5