• Wszystkie publikacje

Wyświetlono 1 - 9 z 33
1  2 3 4
09 października 2018

Od grudniowej wypłaty, która z uwagi na problemy finansowe miała miejsce w pierwszych dniach stycznia, nie odprowadziliśmy składek emerytalno-rentowych oraz składek na FP i FGŚP, ponieważ w listopadzie pracownik przekroczył kwotę graniczną. Trwająca obecnie kontrola zakwestionowała takie...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/biuletyn-2018/co-powinien-zrobic-pracodawca,-ktory-nie-opłacił-naleznych-składek-na-fp-oraz-fgsp
13 września 2018

Nasz pracownik musiał dostarczyć jednemu z kontrahentów dokumenty. Te podroż służbową odbył prywatnym samochodem, przy czym koszty przejazdu rozliczyliśmy ryczałtem, na co zgodził się pracownik. Czy wypłatę powinniśmy uwzględnić w podstawie wymiaru składek?

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/biuletyn-2018/czy-naliczyc-składki-od-ryczałtowego-zwrotu-kosztow-przejazdu-w-delegacji
13 września 2018

Od ubiegłego roku mamy w firmie trzech zleceniobiorców, których nie uwzględniliśmy w liczbie ubezpieczonych branych pod uwagę przy ustalaniu stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe. Po ich uwzględnieniu średnioroczna liczba ubezpieczonych przekracza 9 osób. Powoduje to, że...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/biuletyn-2018/jak-skorygowac-nieprawidłowo-ustalona-stope-składek-wypadkowych
12 września 2018

Świadczenia wypłacane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych co do zasady nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Muszą jednak być przyznawane na zasadach określonych w art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs, według których wysokość świadczeń...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/biuletyn-2018/karta-multisport-a-składki-zus
22 sierpnia 2018

Od 25 czerwca 2018 r. został zatrudniony w naszej jednostce pracownik na 1/2 etatu. Osoba ta nieprzerwanie pracuje od 25 lat, a zatrudnienie u nas jest jej dodatkowym miejscem pracy (u innego pracodawcy jest zatrudniona w  pełnym wymiarze czasu pracy). Od 1 lipca zmianie uległo wynagrodzenie tego...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/biuletyn-2018/jak-ustalic-podstawe-wynagrodzenia-za-chorobe-powstała-w-drugim-miesiacu-zatrudnienia
22 sierpnia 2018

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w przypadku zbiegu zajęć komorniczych. Pracownik posiada zajęcie wynagrodzenia za pracę  które jest w każdym miesiącu przekazywane komornikowi. W lipcu tego roku zwrócił się do nas kolejny komornik który wezwał do regulowania zajęcia wynagrodzenia za...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/biuletyn-2018/gdy-dwoch-komornikow-zajmuje-pracownikowi-pensje
22 sierpnia 2018

W wyniku przeprowadzonej przez nas kontroli prawidłowości wykorzystania okresu zwolnienia lekarskiego zostało potwierdzone, że w czasie choroby podwładny pracował przy zbiorze truskawek. Po kontroli sporządzono protokół, którego pracownik nie podpisał. Czy mimo braku podpisu możemy wstrzymać...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/biuletyn-2018/czy-mozna-wstrzymac-wypłate-zasiłku,-jezeli-pracownik-odmawia-podpisania-protokołu-pokontrolnego
Wyświetlono 1 - 10 z 33
1 2 3 4