• Wszystkie publikacje

Wyświetlono 1 - 9 z 58
1  2 3 4 5 ...
19 lutego 2019

Jeśli pracownik polskiej firmy każdego dnia jeździ do Czech, żeby tam wykonywać pracę, ale wraca na noc do domu, to jego dochody są opodatkowane w Polsce

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/biuletyn-2019/praca-za-granica-i-powrot-na-noc-do-domu-w-pit
19 lutego 2019

Generalnie stwierdzenie przez sąd zawarcia pozornej umowy o pracę skutkuje jej nieważnością. W takim wypadku były pracownik ( wspólnik spółki cywilnej) powinien oddać pracodawcy wynagrodzenie, ponieważ zostało ono wypłacone nienależnie.

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/biuletyn-2019/czy-nienalezne-wynagrodzenie-za-prace-w-społce-cywilnej-mozna-zamienic-na-odpłatne-swiadczenie-wspol
12 lutego 2019

Pracownik złożył wniosek o zapomogę z ZFŚS z tytułu długotrwałej choroby. Komisja socjalna przyznała zapomogę pracownikowi. Zapomoga nie została wypłacona, pracownik zmarł. Czy niewypłacona zapomoga pracownikowi z ZFŚS przechodzi do praw majątkowych i podlega wypłacie osobom uprawnionym do renty...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/biuletyn-2019/wypłata-członkom-rodziny-zapomogi-przyznanej-pracownikowi,-ale-nie-wypłaconej-z-powodu-jego-smierci
12 lutego 2019

W podstawie wynagrodzenia chorobowego i zasiłków należnych w razie choroby, macierzyństwa, opieki czy wypadku uwzględniamy wynagrodzenie pomniejszone o składki społeczne finansowane przez pracownika

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/biuletyn-2019/dodatek-funkcyjny-a-podstawa-swiadczen-chorobowych
11 lutego 2019

Pracownik, która wykonywał u nas dodatkowo kilka umów zlecenia, zawieranych na okresy od kilkunastu dni do miesiąca, zachorował i jest na zwolnieniu lekarskim. Jakie świadczenie chorobowe powinniśmy mu wypłacić oraz jak ustalić podstawę wymiaru? Jest to jego pierwsza choroba w roku bieżącym.

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/biuletyn-2019/krotkotrwałe-umowy-zlecenia-z-własnym-pracownikiem-–-jak-ustalic-rodzaj-oraz-podstawe-swiadczenia-ch
11 lutego 2019

W przedstawionej sytuacji urlop ojcowski powinien być wykazany w raportach imiennych składanych za miesiąc, w którym nastąpi jego zakończenie oraz wypłata przysługującego z tego tytułu zasiłku macierzyńskiego.

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/biuletyn-2019/jakie-raporty-imienne-za-pracownika-korzystajacego-z-urlopu-ojcowskiego-na-przełomie-dwoch-miesiecy
17 stycznia 2019

Chodzi o taką sytuację: obywatel Ukrainy jest zatrudniony na umowę o pracę od 29 sierpnia do 30 listopada 2018 r. na podstawie oświadczenie z UP o powierzeniu pracy (przedłużenie umowy nie jest możliwe, ponieważ przekroczył limit 180 dni pracy i wygasa równie jego wiza). Od 28 do 30 listopada...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/biuletyn-2019/czy-mozna-wydac-swiadectwo-pracy-przed-zakonczeniem-zatrudnienia
16 stycznia 2019

W grudniu 2018 r. nagrodę roczną otrzymał pracownik, z którym stosunek pracy rozwiązaliśmy z końcem sierpnia tego roku. Czy powinniśmy od niej naliczyć składki, a jeśli tak, to jak je wykazać w dokumentach ubezpieczeniowych?

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/biuletyn-2019/jak-oskładkowac-nagrode-roczna-dla-byłego-pracownika
Wyświetlono 1 - 10 z 58
1 2 3 4 5 ...