• Wszystkie publikacje

Wyświetlono 1 - 9 z 23
1  2 3
13 sierpnia 2018

Branża farmaceutyczna, dotychczas uważana za hermetyczną, zaczyna otwierać się na pracowników spoza sektora, licząc na ich świeże spojrzenie i nowe podejście do pracy.

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/2018-pl/farmacja-otwiera-sie-na-pracownikow-spoza-branzy
24 lipca 2018

W ciągu ostatnich czterech lat na polskim rynku pracy dokonała się niemała rewolucja – według raportu „Barometr Imigracji Zarobkowej – I półrocze 2018 r.” przygotowanego na zlecenie Personnel Service już 39% dużych firm (zatrudniających powyżej 250 pracowników) w Polsce zatrudnia obywateli...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/2018-pl/czy-polski-pracodawca-ma-obowiazek-wypłacac-wynagrodzenie-na-zagraniczne-konto-pracownika
12 lipca 2018

Pracownikowi w maju należy się wyłącznie świadczenie chorobowe oraz wynagrodzenie urlopowe za jeden dzień. Za święto z dnia 1 i 3 maja zatrudnionemu nic nie przysługuje.

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/2018-pl/jak-obliczac-wynagrodzenie-za-urlop-gdy-pracownik-w-danym-miesiacu-nie-przepracował-ani-jednego-dnia
12 lipca 2018

Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na pełny etat. Jest wynagradzany stałą stawka miesięczną 3.000,00 zł brutto i 20% premii regulaminowej od wynagrodzenia zasadniczego. Pracodawca chciałby wypłacać temu pracownikowi comiesięczne dofinansowanie do żłobka dla dziecka pracownika w wysokości...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/2018-pl/dofinansowanie-do-złobka-a-zus-i-pit
11 lipca 2018

Nasz wieloletni pracownik zgłoszony do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia01 10 0 0, poinformował firmę, że od 26 marca 2018 r. ma przyznaną emeryturę. Czy od tej jesteśmy zwolnieniu z naliczania i opłacania składek za niego? Jeżeli nie, to czy wystarczy, że w raportach będę wpisywała nowy...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/2018-pl/jak-wykazac-w-raportach-rozliczeniowych-przyznanie-pracownikowi-emerytury
12 czerwca 2018

W praktyce biznesowej wielu przedsiębiorstw, a w szczególności tych będących częściami grup przedsiębiorstw o rozbudowanej strukturze zdarza się, że konieczne staje się przekazanie pracownika pomiędzy różnymi spółkami w celu wykonywania przez niego pracy na rzecz drugiej spółki na stałe...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/2018-pl/jak-dokonac-przekazania-pracownikow-pomiedzy-przedsiebiorstwami
11 czerwca 2018

Po okresie próbnym z pracownikiem została podpisana umowa na czas nieokreślony. Czy w podstawie aktualnie przysługującego wynagrodzenia chorobowego uwzględnić także wynagrodzenie z tytułu umowy na okres próbny?

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/2018-pl/z-jakiego-okresu-ustalic-podstawe-wynagrodzenia-chorobowego
11 czerwca 2018

Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim, na którym zasiłek wypłaca ZUS. Pracownica korzysta ze służbowego samochodu do celów prywatnych. Oprócz tego świadczenia pracownica nie uzyskuje innego przychodu pieniężnego. Świadczenie podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu. Zaliczkę na podatek...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/2018-pl/samochod-słuzbowy-do-celow-prywatnych-na-urlopie-macierzynskim
Wyświetlono 1 - 10 z 23
1 2 3