• Wszystkie publikacje

Wyświetlono 1 - 9 z 17
1  2
12 czerwca 2018

W praktyce biznesowej wielu przedsiębiorstw, a w szczególności tych będących częściami grup przedsiębiorstw o rozbudowanej strukturze zdarza się, że konieczne staje się przekazanie pracownika pomiędzy różnymi spółkami w celu wykonywania przez niego pracy na rzecz drugiej spółki na stałe...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/2018-pl/jak-dokonac-przekazania-pracownikow-pomiedzy-przedsiebiorstwami
11 czerwca 2018

Po okresie próbnym z pracownikiem została podpisana umowa na czas nieokreślony. Czy w podstawie aktualnie przysługującego wynagrodzenia chorobowego uwzględnić także wynagrodzenie z tytułu umowy na okres próbny?

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/2018-pl/z-jakiego-okresu-ustalic-podstawe-wynagrodzenia-chorobowego
11 czerwca 2018

Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim, na którym zasiłek wypłaca ZUS. Pracownica korzysta ze służbowego samochodu do celów prywatnych. Oprócz tego świadczenia pracownica nie uzyskuje innego przychodu pieniężnego. Świadczenie podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu. Zaliczkę na podatek...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/2018-pl/samochod-słuzbowy-do-celow-prywatnych-na-urlopie-macierzynskim
11 czerwca 2018

W lutym wypłaciliśmy trzynastą pensję dla pracownika, który z końcem października odszedł na emeryturę. Za tego pracownika naliczyłam wszystkie koszty, łącznie z ubezpieczeniem zdrowotnym. W momencie eksportu danych do programu Płatnik pojawia się komunikat, że dana osoba nie jest zarejestrowana...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/2018-pl/jak-wykazac-w-dokumentach-rozliczeniowych-osobe,-ktorej-po-wyrejestrowaniu-wypłacono-jakies-swiadcze
11 czerwca 2018

Jak zaliczyć okres prowadzenia gospodarstwa rolnego do dodatku stażowego. Jesteśmy jednostką budżetową, która nalicza dodatki stażowe. Pracownica przyniosła 2 zaświadczenia: pierwsze z KRUS, że w okresach 27.04.2001 do 31.12.2012 r. podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz z Urzędu...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/2018-pl/prowadzenie-gospodarstwa-rolnego-a-staz-pracy
04 czerwca 2018

Jednym ze sposobów, który jest stosowany przez niektóre przedsiębiorstwa z branży pożyczkowej jest uzależnienie udzielenia klientowi będącemu osobą fizyczną pożyczki od podpisania przez niego dyspozycji dla pracodawcy, zakładającej potrącanie z wynagrodzenia pożyczkobiorcy raty pożyczki i...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/2018-pl/potracanie-rat-pozyczki-z-wynagrodzenia
17 maja 2018

Zgodnie z przepisami o działalności kulturalnej zasady wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury i przyznawania im innych świadczeń związanych z pracą określone w ustawie obowiązują do czasu objęcia ich układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania. Tym samym...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/2018-pl/kiedy-pracownik-instytucji-kultury-uzyskuje-prawo-do-nagrody-jubileuszowej
17 maja 2018

Pracodawca ma w opisanych okolicznościach obowiązek udzielenia na wniosek pracownicy całego przysługującego jej urlopu wypoczynkowego. Odwołanie z tego urlopu jest niedozwolone.

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/2018-pl/czy-pracodawca-musi-udzielac-całego-urlopu-wypoczynkowego-pracownikowi-po-urlopie-rodzicielskim
17 maja 2018

Pracodawca będzie musiał złożyć korektę styczniowych raportów ZUS RCA i ZUS RSA za wspomnianego pracownika, w których zmieniona zostanie podstawa składki zdrowotnej i sama składka, a także skorygowany rodzaj wypłaconego świadczenia chorobowego. ​

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/2018-pl/jak-skorygowac-rodzaj-wypłaconego-swiadczenia-chorobowego
Wyświetlono 1 - 10 z 17
1 2