• Wszystkie publikacje

Wyświetlono 1 - 9 z 937
1  2 3 4 5 ...
13 maja 2019

BDO jest partnerem strategicznym Gry Giełdowej Parkiet Challenge organizowanej przez Gazetę Giełdy i Inwestorów Parkiet. Dr Andre Helin, Prezes BDO komentuje udział w projekcie na łamach dzisiejszego Parkietu: "Poszerzanie wiedzy na temat giełdy i rynków finansowych jest naszym zdaniem niezwykle...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2019/bdo-partnerem-strategicznym-gry-giełdowej-parkiet-challenge
13 maja 2019

W każdym przypadku gdy obie strony transakcji występują w charakterze przedsiębiorców,  a kwota transakcji przekracza 15 tys. zł, istnieje obowiązek realizacji płatności za pośrednictwem banku - wyjaśnia na łamach Rzeczpospolitej Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2019/transakcje-w-gotowce-nie-zawsze-w-kosztach
13 maja 2019

Od 1 grudnia 2008 r. podmioty świadczące usługi turystyki zostały pozbawione prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabycia usług noclegowych i wyżywienia. Do takiego działania Polska nie była uprawniona - wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 2 maja 2019 r. (sygn...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2019/mozna-odliczac-vat-od-usług-hotelowych-i-gastronomicznych
08 maja 2019

Ustanowienie służebności gruntowej nie mieści się w pojęciu umów o podobnym charakterze do najmu czy dzierżawy. W konsekwencji, nie może być opodatkowane 8,5 proc. stawką zryczałtowanego PIT - wynika z wyroku NSA z 20 marca 2019 r. (sygn. akt: II FSK 655/17), który opisuje Rzeczpospolita. Paulina...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2019/zapłata-za-ograniczenie-praw-to-przychod-z-innego-zrodła
08 maja 2019

Jako podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, sporządzają one e-sprawozdanie w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionych na stronie Ministerstwa Finansów - wyjaśnia na łamach Rzeczpospolitej Marek Sporny, Senior Tax Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biuro w Poznaniu...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2019/społki-jawne-oraz-społki-partnerskie-tez-wysyłaja-sprawozdanie-do-repozytorium
29 kwietnia 2019

Podatek od usług świadczonych przez komornika sądowego w ramach postępowania egzekucyjnego jest zawarty w pobieranych przez niego opłatach - wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 10 kwietnia 2019 r. w sprawie C-214/18 (PSM „K”). Emilia Wolnowska, doradca podatkowy, starszy...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2019/vat-za-usługi-komornika-znajduje-sie-w-opłacie
25 kwietnia 2019

Przepisy regulujące problematykę cen transferowych uległy znaczącym modyfikacjom. Określono nowe progi, których przekroczenie skutkuje powstaniem u przedsiębiorcy obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, wydłużono terminy na jej przygotowanie, a także uporządkowano wiele pojęć i definicji ...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2019/dokumentacja-cen-transferowych-zmiany-od-1012019r
24 kwietnia 2019

Osoby fizyczne, które zdarzenia związane z prowadzoną działalność gospodarczą ewidencjonują w księgach rachunkowych, mają obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego. Muszą je przekazać, w formie elektronicznej, do skarbówki - wyjaśnia na łamach Rzeczpospolitej Marek Sporny, Senior Tax...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2019/podatnik-pit-złozy-e-sprawozdanie-do-konca-kwietnia
17 kwietnia 2019

Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS są zwolnione z obowiązku złożenia w skarbówce sprawozdania finansowego i sprawozdania z badania

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2019/uchwałe-o-zatwierdzeniu-sprawozdania-nadal-trzeba-wysłac-do-urzedu-skarbowego
Wyświetlono 1 - 10 z 937
1 2 3 4 5 ...