• Wszystkie publikacje

Wyświetlono 1 - 9 z 868
1  2 3 4 5 ...
02 lipca 2018

Przeniesienie własności nieruchomości należącej do gminy na rzecz Skarbu Państwa za odszkodowaniem, podlega VAT, nawet jeżeli wypłata odszkodowania została dokonana tylko jako wewnętrzne przeksięgowanie w budżecie gminy – wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 13 czerwca 2018 r. (C-665/16...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2018/przeniesienie-własnosci-gruntu-pod-budowe-drogi-podlega-vat
27 czerwca 2018

W zakresie świadczonych usług opiekuńczych gmina nie jest podatnikiem VAT, a pobierane za nie opłaty nie podlegają opodatkowaniu – pisze Rzeczpospolita, opisując wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim (sygn. akt I SA/Go 133/18).

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2018/brak-podatku-nie-narusza-zasad-konkurencji
25 czerwca 2018

Jeśli w zamian za umorzenie akcji posiadanych przez akcjonariusza spółka przeniesie na jego rzecz własność składników majątku związanego z jej działalnością gospodarczą, to taka transakcja jest odpłatną dostawą towarów - wynika z wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE z 13 czerwca 2018 r. (C-421/17)....

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2018/przekazanie-nieruchomosci-w-zamian-za-umorzone-akcje-moze-podlegac-vat
28 maja 2018

Aby określić podstawę opodatkowania piw smakowych według skali Plato, bierze się pod uwagę ekstrakt brzeczki podstawowej. Nie uwzględnia się przy tym substancji smakowych i syropu cukrowego dodanych po zakończeniu fermentacji - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 17 maja 2018 r. (C...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2018/wysokosc-akcyzy-od-piw-smakowych-ustala-sie-przed-dodaniem-cukru
23 maja 2018

Podatnicy zawierający transakcje z podmiotami powiązanymi i z tzw. rajów podatkowych mają obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej tej transakcji, jeżeli ich wartość przekracza ustalony przez ustawodawcę próg, uzależniony od wielkości osiąganych przed podatnika przychodów bądź kosztów...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2018/ustalenie-progow-sporzadzenia-dokumentacji-podatkowej
23 maja 2018

Wartości sprzedaży dokonanej na terytorium innego państwa UE przez drobnego polskiego przedsiębiorcę nie wlicza się do limitu, od którego zależy w kraju prawo do zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług - tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny z 21 lutego 2018 r.

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2018/obwozny-handel-za-odra-nie-pozbawi-preferencji-w-polsce
16 maja 2018

Rozpoczęcie procedury wygaszania spółki oznacza, że jednostka ta nie będzie uznawana za kontynuującą działalność. To przesłanka przeprowadzenia wyceny bilansowej składników majątku według szczególnych zasad - wyjaśnia w Rzeczpospolitej Anna Pacanowska-Stasiak, Starszy Menadżer w Dziale Rewizji...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2018/likwidacja-a-sporzadzanie-sprawozdan-finansowych
07 maja 2018

Przedłużając termin zwrotu podatku organy dopuszczają się wielu uchybień. Przedsiębiorcy powinni patrzeć urzędnikom na ręce, bo powołując się na dostrzeżone błędy mogą domagać się wcześniejszego oddania im nadpłaconych kwot - wyjaśnia w Rzeczpospolitej Kamil Mysłek, Starszy Konsultant w Dziale...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2018/jak-długo-moze-byc-weryfikowana-zasadnosc-zwrotu-vat
23 kwietnia 2018

Jeżeli podatnik dostał faktury korygujące od kontrahenta, który po kontroli otrzymał decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego, to powinien mieć prawo je uwzględnić, mimo że termin na złożenie korekty już minął - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 12 kwietnia 2018 r. (C...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2018/korekta-mozliwa-takze-po-upływie-przedawnienia
Wyświetlono 1 - 10 z 868
1 2 3 4 5 ...