• Wszystkie publikacje

Wyświetlono 1 - 9 z 858
1  2 3 4 5 ...
23 kwietnia 2018

Jeżeli podatnik dostał faktury korygujące od kontrahenta, który po kontroli otrzymał decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego, to powinien mieć prawo je uwzględnić, mimo że termin na złożenie korekty już minął - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 12 kwietnia 2018 r. (C...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2018/korekta-mozliwa-takze-po-upływie-przedawnienia
19 kwietnia 2018

Skoro państwo nie chce wziąć na siebie obowiązku kształcenia, niech przynajmniej nie zabiera środków firmom audytorskim na ten cel – mówi prezes BDO.

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2018/edukacja-to-podstawa
19 kwietnia 2018

W zakresie ustawy o biegłych rewidentach zaproponowałbym powrót do korzeni. Geneza zmian w UE była taka, że jedyną rzeczą, jaką powinniśmy regulować, są kwestie czynności rewizji finansowej – podkreślił dr André Helin, Prezes BDO podczas debaty na rozdaniu nagród w tegorocznym Rankingu Audytorów...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2018/potrzebny-powrot-do-korzeni
18 kwietnia 2018

Jeśli bank pobrał opłatę aranżacyjną przekazując klientowi na konto pomniejszoną o nią kwotę udzielonego kredytu obrotowego, to jej wartość ujmuje się jako rozliczenia międzyokresowe kosztów - wyjaśnia w Rzeczpospolitej Tomasz Diering, Menadżer w Dziale Rewizji Finansowej w BDO, biuro w Poznaniu.

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2018/prowizje-potracona-z-gory-odpisuje-sie-w-ratach
17 kwietnia 2018

Nowa ustawa obowiązuje od prawie dziesięciu miesięcy. Jednym z jej nadrzędnych celów miało być podniesienie jakości badania sprawozdań. Według mnie ten cel nie zostanie osiągnięty. Wprowadzone nowe obowiązki, wyższe opłaty i kary spowodowały wzrost cen za usługi biegłych i spadek funduszy na...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2018/nie-tedy-droga-do-podniesienia-jakosci-badania
11 kwietnia 2018

Regulacje ustawy o CIT nie uwzględniają przy rozpoznawaniu kosztów takich kryteriów jak np. poziom istotności, który jest z kolei jednym z podstawowych w regulacjach bilansowych - wyjaśnia w Rzeczpospolitej Aleksander Wojciechowski, Menadżer w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biuro w Poznaniu.

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2018/polityka-rachunkowosci-a-podatkowe-rozliczenia
11 kwietnia 2018

Pobierając opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach ponad limit godzin i za obiady w stołówkach szkolnych samorząd realizuje zadania z zakresu edukacji publicznej - tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu z 21 marca 2018 r. (I SA/Po 67/18).

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2018/kiedy-gmina-nie-działa-jako-podatnik
23 marca 2018

Wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych będzie podlegało opłacie emisyjnej. Projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych regulacji przyjął rząd.

/pl-pl/publikacje/finanse/2018/bedzie-kolejna-danina-paliwowa
21 marca 2018

Składanie sprawozdań za 2017 r. w KRS nie oznacza jeszcze rewolucji w firmach. Na razie muszą one przesłać skan papierowej wersji raportu i zabezpieczyć przygotowany plik podpisem elektronicznym lub podpisem ePUAP - wyjaśnia w Rzeczpospolitej Krzysztof Filipowski, menedżer w Dziale Rewizji...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2018/czy-publikacja-sprawozdan-finansowych-wyłacznie-droga-elektroniczna-juz-działa
Wyświetlono 1 - 10 z 858
1 2 3 4 5 ...