• Wszystkie publikacje

Wyświetlono 1 - 9 z 1512
1  2 3 4 5 ...
20 lutego 2019

Ostateczny termin na podjęcie uchwały o sporządzaniu uproszczonego sprawozdania finansowego wyznacza dzień, do którego przedsiębiorstwo musi sporządzić ten raport. Decyzja powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w aktualizacji polityki rachunkowości - pisze w Rzeczpospolitej Filip Garbacz...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2019/jeszcze-mozna-zdecydowac-o-uproszczonym-sprawozdaniu-za-2018-r
20 lutego 2019

Na początku roku w życie weszła kompleksowa nowelizacja przepisów o transakcjach z podmiotami powiązanymi.

/pl-pl/publikacje/alerty-bdo/2019/obowiazuja-nowe-zasady-dokumentowania-cen-transferowych
19 lutego 2019

Jeśli pracownik polskiej firmy każdego dnia jeździ do Czech, żeby tam wykonywać pracę, ale wraca na noc do domu, to jego dochody są opodatkowane w Polsce

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/biuletyn-2019/praca-za-granica-i-powrot-na-noc-do-domu-w-pit
19 lutego 2019

Generalnie stwierdzenie przez sąd zawarcia pozornej umowy o pracę skutkuje jej nieważnością. W takim wypadku były pracownik ( wspólnik spółki cywilnej) powinien oddać pracodawcy wynagrodzenie, ponieważ zostało ono wypłacone nienależnie.

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/biuletyn-2019/czy-nienalezne-wynagrodzenie-za-prace-w-społce-cywilnej-mozna-zamienic-na-odpłatne-swiadczenie-wspol
13 lutego 2019

Tylko małe organizacje, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz nie mają statusu pożytku publicznego mogą prowadzić księgowość w mocno okrojonej postaci. Przepisy określają też limity rodzaju i wysokości przychodów w tym zakresie - pisze w Rzeczpospolitej Emilia Wolnowska, doradca...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2019/uproszczona-ewidencja-i-brak-sprawozdania-finansowego-zamiast-ksiag-rachunkowych
13 lutego 2019

Wprowadzenie przełomowych przepisów dotyczących split payment może być źródłem wątpliwości odnośnie do prawidłowej prezentacji tych pozycji w sprawozdaniu finansowym ze względu na ich ograniczoną dostępność - pisze w Rzeczpospolitej Jakub Młyński, supervisor w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biuro...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2019/czy-kwoty-na-rachunku-vat-to-srodki-pieniezne
12 lutego 2019

Od stycznia 2019 roku organy podatkowe wydając decyzje w sprawie unikania opodatkowania, decyzje dotyczące środków ograniczających umowne korzyści oraz decyzje dotyczące stosowania cen transferowych nakładają na podatnika lub płatnika dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

/pl-pl/publikacje/biuletyn-podatki-i-rachunkowosc/biuletyn-2019/nowa-sankcja-finansowa-za-unikanie-płacenia-podatkow
12 lutego 2019

Ponad sto stron objaśnień wydało w dniu 31.01.2019 r. Ministerstwo Finansów w zakresie stosowania przepisów o schematach podatkowych

/pl-pl/publikacje/biuletyn-podatki-i-rachunkowosc/biuletyn-2019/raportowanie-o-schematach-podatkowych-w-wyjasnieniu-mf
12 lutego 2019

Pracownik złożył wniosek o zapomogę z ZFŚS z tytułu długotrwałej choroby. Komisja socjalna przyznała zapomogę pracownikowi. Zapomoga nie została wypłacona, pracownik zmarł. Czy niewypłacona zapomoga pracownikowi z ZFŚS przechodzi do praw majątkowych i podlega wypłacie osobom uprawnionym do renty...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/biuletyn-2019/wypłata-członkom-rodziny-zapomogi-przyznanej-pracownikowi,-ale-nie-wypłaconej-z-powodu-jego-smierci
Wyświetlono 1 - 10 z 1512
1 2 3 4 5 ...