• Wszystkie publikacje

Wyświetlono 1 - 9 z 1339
1  2 3 4 5 ...
12 czerwca 2018

W praktyce biznesowej wielu przedsiębiorstw, a w szczególności tych będących częściami grup przedsiębiorstw o rozbudowanej strukturze zdarza się, że konieczne staje się przekazanie pracownika pomiędzy różnymi spółkami w celu wykonywania przez niego pracy na rzecz drugiej spółki na stałe...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/2018-pl/jak-dokonac-przekazania-pracownikow-pomiedzy-przedsiebiorstwami
11 czerwca 2018

Po okresie próbnym z pracownikiem została podpisana umowa na czas nieokreślony. Czy w podstawie aktualnie przysługującego wynagrodzenia chorobowego uwzględnić także wynagrodzenie z tytułu umowy na okres próbny?

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/2018-pl/z-jakiego-okresu-ustalic-podstawe-wynagrodzenia-chorobowego
11 czerwca 2018

Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim, na którym zasiłek wypłaca ZUS. Pracownica korzysta ze służbowego samochodu do celów prywatnych. Oprócz tego świadczenia pracownica nie uzyskuje innego przychodu pieniężnego. Świadczenie podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu. Zaliczkę na podatek...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/2018-pl/samochod-słuzbowy-do-celow-prywatnych-na-urlopie-macierzynskim
11 czerwca 2018

W lutym wypłaciliśmy trzynastą pensję dla pracownika, który z końcem października odszedł na emeryturę. Za tego pracownika naliczyłam wszystkie koszty, łącznie z ubezpieczeniem zdrowotnym. W momencie eksportu danych do programu Płatnik pojawia się komunikat, że dana osoba nie jest zarejestrowana...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/2018-pl/jak-wykazac-w-dokumentach-rozliczeniowych-osobe,-ktorej-po-wyrejestrowaniu-wypłacono-jakies-swiadcze
11 czerwca 2018

Jak zaliczyć okres prowadzenia gospodarstwa rolnego do dodatku stażowego. Jesteśmy jednostką budżetową, która nalicza dodatki stażowe. Pracownica przyniosła 2 zaświadczenia: pierwsze z KRUS, że w okresach 27.04.2001 do 31.12.2012 r. podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz z Urzędu...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/2018-pl/prowadzenie-gospodarstwa-rolnego-a-staz-pracy
11 czerwca 2018

„Przedsiębiorca Miesiąca”. W ramach Projektu raz w miesiącu będziemy prezentować Państwu przedsiębiorców aktywnie działających w Polsce i na rynkach zagranicznych. Każdy nasz rozmówca będzie miał okazję zaprezentować swoją firmę, jej produkty oraz usługi, a także pracowników. Opowie także o...

/pl-pl/publikacje/przedsiebiorca-miesiaca/2018/rozmowa-z-tomaszem-misiakiem-zalozycielem-i-prezydentem-rady-nadzorczej-work-service-sa
04 czerwca 2018

Jednym ze sposobów, który jest stosowany przez niektóre przedsiębiorstwa z branży pożyczkowej jest uzależnienie udzielenia klientowi będącemu osobą fizyczną pożyczki od podpisania przez niego dyspozycji dla pracodawcy, zakładającej potrącanie z wynagrodzenia pożyczkobiorcy raty pożyczki i...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/2018-pl/potracanie-rat-pozyczki-z-wynagrodzenia
29 maja 2018

Wystarczającym potwierdzeniem spełnienia warunku zatrudnienia pracownika w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej jest prowadzona ewidencja czasu pracy pracownika, z której wynika, że pracownik wykonuje działalność badawczo-rozwojową zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawcy ― wynika z...

/pl-pl/publikacje/alerty-bdo/2018/ulga-b-r-do-kosztow-kwalifikowanych-zaliczamy-wynagrodzenia-za-czas-realizacji-projektu
28 maja 2018

Aby określić podstawę opodatkowania piw smakowych według skali Plato, bierze się pod uwagę ekstrakt brzeczki podstawowej. Nie uwzględnia się przy tym substancji smakowych i syropu cukrowego dodanych po zakończeniu fermentacji - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 17 maja 2018 r. (C...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2018/wysokosc-akcyzy-od-piw-smakowych-ustala-sie-przed-dodaniem-cukru
Wyświetlono 1 - 10 z 1339
1 2 3 4 5 ...