• Wszystkie publikacje

Wyświetlono 1 - 9 z 1185
1  2 3 4 5 ...
25 kwietnia 2018

Od lipca zacznie funkcjonować system podzielonej płatności VAT, w którym na konto dostawców trafiała będzie tylko kwota netto należności.

/pl-pl/publikacje/alerty-bdo/2018/bedzie-specjalny-rachunek-do-rozliczania-vat
23 kwietnia 2018

Jeżeli podatnik dostał faktury korygujące od kontrahenta, który po kontroli otrzymał decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego, to powinien mieć prawo je uwzględnić, mimo że termin na złożenie korekty już minął - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 12 kwietnia 2018 r. (C...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2018/korekta-mozliwa-takze-po-upływie-przedawnienia
20 kwietnia 2018

Jakie podatki powinna odprowadzić, jakie zeznania powinna złożyć, w jakim terminie do urzędu skarbowego: spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna (przekazujący dywidendę), spółka z o.o. - komplementariusz (otrzymujący dywidendę), czy doliczyć do przychodu spółki z o.o.?

/pl-pl/publikacje/biuletyn-podatki-i-rachunkowosc/2018/jak-rozliczyc-podatkowo-wypłate-dywidendy
19 kwietnia 2018

Jakie kroki powinna podjąć spółka aby poprawnie przygotować sprawozdanie za 2017 r., poprawić sprawozdanie 2016 r.?

/pl-pl/publikacje/biuletyn-podatki-i-rachunkowosc/2018/czy-mozna-poprawic-sprawozdanie-finansowe-za-lata-ubiegłe
19 kwietnia 2018

Podatnik rozliczający się za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów rozpoczął działalność w zakresie handlu kryptowalutami. Jak uwzględnić w kosztach podatkowych operacje związane z zakupem kryptowalut?

/pl-pl/publikacje/biuletyn-podatki-i-rachunkowosc/2018/czy-kryptowaluty-,,wykopywane-we-własnym-zakresie-i-przy-uzyciu-własnego-sprzetu-nalezy-ujac-w-kpir
19 kwietnia 2018

Firma zatrudnia obywatelkę Ukrainy, posiadającą zezwolenie na pracę, którego ważność wygasa 31 maja 2018 r. Podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę na czas określony, która rozwiąże się 30 kwietnia 2018 r. W styczniu 2018 r. pracownica przedstawiła orzeczenie lekarskie, że jest w trzecim...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/2018-pl/przedłuzenie-umowy-o-prace-z-cudzoziemka-w-ciazy,-gdy-konczy-sie-waznosc-zezwolenia-na-prace
19 kwietnia 2018

W czasie pobytu pracownicy na zwolnieniu lekarskim wypłacimy jej premię kwartalna. Czy wypłata ta będzie miała wpływ na prawo do zasiłku chorobowego oraz ewentualnie jego wysokość?  Jak wykazać ją w raportach imiennych?

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/2018-pl/czy-premie-kwartalna-wypłacona-w-czasie-zwolnienia-lekarskiego-uwzglednic-w-podstawie-zasiłku
19 kwietnia 2018

Pracownicy przebywającej na urlopie rodzicielskim wypłacimy nagrodę roczną. Czy od tej kwoty należy opłacić składki  na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz składkę zdrowotna i na Fundusz Pracy?

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/2018-pl/trzynastka-wypłacona-pracownicy-na-urlopie-rodzicielskim-–-co-ze-składkami
Wyświetlono 1 - 10 z 1185
1 2 3 4 5 ...