• Wszystkie publikacje

Wyświetlono 1 - 9 z 1585
1  2 3 4 5 ...
16 lipca 2019

Już od września 2019 roku zaczną obowiązywać przepisy o obowiązkowej zapłacie w systemie podzielonej płatności za 150 kategorii towarów i usług.

/pl-pl/publikacje/alerty-bdo/2019/trzeba-przygotowac-sie-na-obowiazkowy-split-payment
10 lipca 2019

Na wysokie ryzyko narażeni są podatnicy, którzy dokonali w poprzednich latach korekt cen transferowych i udokumentowali je notami księgowymi. Dotyczy to lat, które mogą być przedmiotem kontroli, z uwagi na brak upływu terminu przedawnienia. Organy podatkowe kwestionują bowiem w takich przypadkach...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2019/dokumentacja-korekty-dochodu-za-lata-poprzednie
10 lipca 2019

Po kolejnych zmianach w VAT, podatnicy nie będą musieli składać osobno dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT. Do urzędu wyślą tylko jeden plik zawierający deklarację i ewidencję.

/pl-pl/publikacje/alerty-bdo/2019/fiskus-zastapi-deklaracje-jpk_vat-i-wprowadzi-surowe-kary
04 lipca 2019

Dr André Helin, Prezes BDO komentuje zmiany Ministerstwa Finansów na łamach dzisiejszego Parkietu. Przepisy o biegłych rewidentach znów budzą gorące emocje.Rozumiem, że Ministerstwo Finansów uzasadnia poszerzenie składu zespołu, który będzie kontrolował firmy audytorskie, niebadające JZP o osoby...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2019/przepisy-o-biegłych-rewidentach-znow-budza-gorace-emocje
03 lipca 2019

Kierownik jednostki ma obowiązek sporządzić  sprawozdanie finansowe w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. W przypadku podmiotów, w których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu obowiązek ten upłynął 31 marca 2019 r. Jeżeli po tym terminie, a przed jego zatwierdzeniem jednostka otrzymała...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2019/ewidencja-błedow-ujawnionych-po-sporzadzeniu-bilansu
03 lipca 2019

Ten swoisty wstęp jest częścią informacji dodatkowej, która jest nieodłącznym elementem sprawozdania finansowego obok takich elementów jak np. bilans czy rachunek zysków i strat. Damian Wiśniewski - Senior Audit w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biuro w Poznaniu na łamach Rzeczpospolitej...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2019/bilans-wprowadzenie-do-sprawozdania
01 lipca 2019

Już od 1 lipca 2019 r. największe przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250 osób, mają obowiązek stosowania przepisów o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

/pl-pl/publikacje/alerty-bdo/2019/pierwsze-firmy-musza-uruchomic-ppk
27 czerwca 2019

Płatnicy wypłacający na rzecz podmiotów zagranicznych należności przekraczające 2 mln zł będą musieli od 1 lipca 2019 roku pobierać podatek

/pl-pl/publikacje/alerty-bdo/2019/od-lipca-płatnicy-musza-pobierac-podatek-u-zrodła
26 czerwca 2019

Oddajemy w Państwa ręce drugi Alert Finansowy BDO poświęcony ciekawym i ważnym z praktycznego punktu widzenia zagadnieniom prawnym, dotyczącym szeroko rozumianego rynku finansowego.

/pl-pl/publikacje/alerty-bdo/2019/alert-finansowy-2-2019
Wyświetlono 1 - 10 z 1585
1 2 3 4 5 ...