• Wszystkie publikacje

Wyświetlono 1 - 9 z 1431
1  2 3 4 5 ...
15 listopada 2018

Za okres przebywania pracownika na urlopie macierzyńskim pakiety medyczne finansowane przez Pracodawcę są zwolnione z obowiązku potrącania z nich składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz ubezpieczenie...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/biuletyn-2018/pakiet-swiadczen-medycznych-dla-pracownikow-na-urlopach-macierzynskich-a-składki-zus
14 listopada 2018

Przez cały październik pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, nabywając z tego tytułu prawo najpierw do wynagrodzenia chorobowego, a następnie do zasiłku chorobowego. Czy oprócz raportu ZUS RSA powinniśmy złożyć za tę osobę zerowy raport ZUS RCA?

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/biuletyn-2018/czy-za-pracownika-przebywajacego-cały-miesiac-na-zwolnieniu-lekarskim-składac-zerowy-raport-zus-rca
14 listopada 2018

Celem spisu z natury czy weryfikacji jest doprowadzenie do zgodności stanu ewidencyjnego majątku z rzeczywistym. W przypadku środków trwałych będzie to przebiegać na nieco innych zasadach, niż przy sprawdzaniu ilości i jakości zapasów - pisze na łamach Rzeczpospolitej Kinga Windak, konsultant w...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2018/inwentaryzacja-srodkow-trwałych-niekoniecznie-co-roku
14 listopada 2018

Postanowienia każdej umowy nienazwanej -  w tym spółki cichej – w celu właściwej kwalifikacji podatkowej przychodów uzyskiwanych na jej podstawie należy rozpatrywać indywidualnie. Nie można jej np. utożsamiać z pożyczką – uznał w wyroku WSA w Poznaniu, który opisuje Rzeczpospolita.Paulina Bąk...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2018/zyski-cichego-wspolnika-to-przychod-z-innych-zrodeł
13 listopada 2018

Mam problem w wyliczeniu podstawy do nagrody jubileuszowej/odprawy ze zmiennych składników wynagrodzenia w wypadku zmiany płacy zasadniczej. Otóż pracownik we wrześniu nabył prawo do nagrody jubileuszowej. Jego wynagrodzenie składa się ze składników stałych (płaca zasadnicza i dodatek stażowy) i...

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/biuletyn-2018/nagroda-jubileuszowa-i-odprawa-po-podwyzce-pensji
13 listopada 2018

Okazało się, że z własnej winy nadpłaciliśmy zasiłek chorobowy jednemu z pracowników. Czy możemy potrącić nadpłatę z najbliższego wynagrodzenia, czy też powinniśmy zwrócić ją z własnych środków?

/pl-pl/publikacje/biuletyn-prawo-pracy-i-hr/biuletyn-2018/kto-ma-zwrocic-nadpłacony-zasiłek-chorobowy
13 listopada 2018

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który wprowadza nowe zasady opodatkowania bonów na towary lub usługi.

/pl-pl/publikacje/alerty-bdo/2018/beda-jasne-zasady-opodatkowania-bonow-vat-em
07 listopada 2018

Wydawałoby się, że biznes fintechowy ma przed sobą najlepsze lata. Coraz lepiej radzi sobie w konkurencji z bankami w USA, w Europie zaś wszyscy odliczają czas do przyjęcia dyrektywy o usługach płatniczych, która otworzy przed takimi firmami ogromny rynek. 

/pl-pl/publikacje/biuletyn-podatki-i-rachunkowosc/biuletyn-2018/czarne-chmury-nad-fintechami
Wyświetlono 1 - 10 z 1431
1 2 3 4 5 ...