• Wszystkie publikacje

Wyświetlono 1 - 9 z 890
1  2 3 4 5 ...
11 grudnia 2017

Komisja Nadzoru Finansowego wysłała specjalną ankietę do jednostek zaufania publicznego, sprawdzając jak wdrożyły nowe regulacje dotyczące komitetów audytu. Spółki mają kłopot z odpowiedzią na pytania nadzorcy. O kwestionariuszu Komisji przeczytacie Państwo w najnowszym Alercie Rady Nadzorczej...

/pl-pl/publikacje/alerty-bdo/knf-przepytuje-jednostki-o-komitety-audytu-i-mar-dlaczego
08 grudnia 2017

Rośnie ilość usług, które będą podlegać obowiązkowi rejestracji z zastosowaniem kas fiskalnych. Tak jak w większości tegorocznych unormowań, zmiany uzasadnia się uszczelnianiem systemu podatkowego.

/pl-pl/publikacje/podatki/2017/coraz-mniej-zwolnien-z-prowadzenia-ewidencji-w-kasach-fiskalnych
07 grudnia 2017

Jeżeli planowana treść umowy o zarządzanie wskazuje, że tworzony stosunek prawny będzie zawierał uregulowania zbliżone do dotychczasowego opartego na umowie o pracę, to zarządzającego nie można uznać za podatnika VAT  - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 15 listopada...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2017/kiedy-menedzer-jest-podatnikiem-vat
06 grudnia 2017

W latach 2016 i 2017 powstało wiele nowych regulacji dotyczących zakładów ubezpieczeń. Część z nich ma znaczenie dla sprawozdawczości, raportowania, ale także funkcjonowania komitetów audytu czy współpracy z biegłym rewidentem  - wyjaśnia w Rzeczpospolitej Edyta Kalińska, Partner Zarządzający...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2017/zakłady-ubezpieczen-jako-jednostki-zainteresowania-publicznego
04 grudnia 2017

Na zakaz nadużyć wobec podatnika można się powoływać bezpośrednio nawet w braku przepisów prawa krajowego przewidujących taką odmowę. Nie sprzeciwiają się temu zasady pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 22 listopada 2017 r. (C-251...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2017/zakaz-naduzyc-w-vat-mozna-stosowac-bezposrednio
04 grudnia 2017

Już od 1 stycznia wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z odliczenia do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, natomiast centra badawczo-rozwojowe – do 150 proc. To posunięcie ma zatrzymać innowacyjny biznes w Polsce - wyjaśnia w Rzeczpospolitej Wojciech Studnicki, konsultant podatkowy w Dziale...

/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2017/od-2018-roku-ulga-b-r-z-szerszym-zastosowaniem
04 grudnia 2017

Jeśli, zgodnie z zapowiedziami, od przyszłego roku zniesiony zostanie limit do poboru składek ZUS, dla pracowników będzie to oznaczać niższą kwotę rocznego wynagrodzenia netto, natomiast dla pracodawców wyższe koszty zatrudnienia. Kto więc zyska? O skutkach - również finansowych - tego pomysłu...

/pl-pl/publikacje/alerty-bdo/zniesienie-limitu-dla-składek-zus-to-wzrost-kosztow-dla-pracodawcow-i-pracownikow
01 grudnia 2017

Przedsiębiorcy, zwłaszcza z sektora MŚP, będą mogli otrzymać informacje dotyczące oceny wypłacalności dłużników oraz zobowiązań swoich potencjalnych kontrahentów. Skuteczniejsze ma być też odzyskiwanie długów. W listopadzie br. zaczęły obowiązywać regulujące te kwestie nowe przepisy.

/pl-pl/publikacje/finanse/2017/łatwiejsze-bedzie-dochodzenie-wierzytelnosci-od-dłuznikow
30 listopada 2017

Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt nowej Ordynacji podatkowej, która ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę. Projekt jest efektem pracy zespołu ekspertów podatkowych działających w ramach Komisji Kodyfikacji Ogólnego Prawa Podatkowego. Wejście w życie nowej ustawy przewidziane...

/pl-pl/publikacje/alerty-bdo/bedzie-nowa-ordynacja-podatkowa-czy-lepsza
Wyświetlono 1 - 10 z 890
1 2 3 4 5 ...