• Audyt w nowej odsłonie
Artykuł:

Audyt w nowej odsłonie

02 czerwca 2017

dr Andrè Helin , Prezes BDO |

Według Andre Helin, Prezesa BDO, nie ulega wątpliwości, że nowe regulacje ustawy o biegłych rewidentach dotyczące tworzenia komitetów audytu obciążą najbardziej małe i średnie spółki giełdowe. Jeśli spojrzymy na komitet audytu składający się z 5-6 osób to nie możemy zapominać, że to grono – poza obowiązkami przeznaczonymi dla komitetu - musi zajmować się także innymi sprawami istotnymi dla spółki, jak np. strategią rozwoju czy doborem organów zarządzających. W konsekwencji powołanie – sprawnie działającego – komitetu audytu będzie wymagało albo poszerzenia składu rady nadzorczej albo większego nakładu czasu pracy członków na zadania związane z komitetem audytu. Do tego dochodzą potencjalne kary administracyjne, które spółki będą chciały ograniczyć przez wykup odpowiednich ubezpieczeń, co również wiąże się z dodatkowymi kosztami.

- Przy tworzeniu rozwiązań dla biznesu powinniśmy wyznawać zasadę zawartą w dyrektywie w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych: "Najpierw myśl na małą skalę", co ma być mottem do tworzenia na początek rozwiązań wspierających małą i średnią przedsiębiorczość. Gdy ta będzie silna, można tworzyć politykę dla tych dużych i największych - dodaje Andre Helin.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 2 czerwca 2017 r., str. B5