W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Towary szczególnie wrażliwe na oszustwa pod lupą fiskusa
Artykuł:

Towary szczególnie wrażliwe na oszustwa pod lupą fiskusa

02 marca 2018

Nie będzie zwolnienia podmiotowego z VAT w przypadku sprzedaży elektroniki w internecie. Regulujący m.in. tę kwestię projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych aktów prawnych został zamieszczony w Centrum Legislacyjnym Rządu.

Systematycznie kurczy się ilość różnego rodzaju zwolnień podatkowych. W projekcie zmiany ustawy o VAT znalazł się zapis, zgodnie z którym wyłączona będzie możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku niektórych podatników, mimo iż wartość sprzedaży – bez kwoty podatku – nie przekroczy u nich w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 tys. zł.  Chodzi mianowicie o podatników, którzy dokonują dostaw komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych – poprzez zawieranie umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Przepis dotyczy zatem sprzedaży internetowej i telefonicznej.

Warto przypomnieć, że resort finansów w ostatnim czasie zamieszcza komunikaty na temat nieprawidłowości w obrocie elektroniką w internecie.  Zdarza się bowiem, że podatnicy VAT sprzedają w sieci, w serwisach aukcyjnych nowe towary, takie jak telefony komórkowe i tablety z informacją, że nie wystawiają faktur, co jest niezgodne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku tego rodzaju nowych towarów bardzo często stosowana jest także procedura VAT-marża, z jednoczesnym odliczeniem podatku naliczonego od ich zakupu, czego konsekwencją będzie nakładanie sankcji na podatników. Ministerstwo wskazuje, że taka procedura jest bowiem możliwa tylko przy dostawie artykułów używanych.

W myśl projektu ze zwolnienia nie skorzystają także firmy, które świadczą usługi ściągania długów, w tym factoringu. W uzasadnieniu zwraca się uwagę na zmianę jednego z warunków otrzymania zwrotu różnicy podatku w terminie przyspieszonym 25 dni – otóż podatnik będzie musiał złożyć w skarbówce – w odniesieniu do faktur ujętych w deklaracji podatkowej – potwierdzenie zapłaty wynikających z nich należności w całości za pośrednictwem rachunku bankowego bądź rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, wskazanego w zgłoszeniu indentyfikacyjnym. Potwierdzenie zapłaty tych należności powinno nastąpić nie później niż w dniu złożenia deklaracji.

Zmienią się również przepisy związane z wykreślaniem podatników z urzędu przez naczelnika urzędu skarbowego – z rejestru podatników VAT i rejestru podatników VAT UE. Takiemu wykreśleniu z rejestru jako podatnik VAT będzie  podlegał także podatnik, który między innymi składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, w których nie wykazał sprzedaży ani nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia,

Według projektodawcy zostanie w ten sposób wyeliminowana wątpliwość, będąca także przyczyną sporów między podatnikami i organami podatkowymi, że wykreślenie powinno dotyczyć podatników składających tzw. zerowe deklaracje – w których nie została wykazana ani sprzedaż, ani zakupy. Jednakże ten zapis nie będzie miał zastosowania w przypadku, gdy niewykazanie sprzedaży ani nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia wynikało, zgodnie z wyjaśnieniami podatnika, ze specyfiki prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

W myśl projektu naczelnik urzędu skarbowego przywróci zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli złoży on brakujące deklaracje. Przywrócenia dokona się na wniosek podatnika złożony w terminie dwóch miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT.

Konsekwencją realizacji wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection Sp. z o.o. będzie z kolei likwidacja warunku, że pierwsze zasiedlenie budynków, budowli lub ich części następuje w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu. Dookreślono także, że przez to pierwsze  zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne, budynków, budowli lub ich części.

Zmieni się także m.in. przepis dotyczący kaucji gwarancyjnej, stanowiącej zabezpieczenie zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę w związku z dokonywaniem dostaw towarów oraz powstałych po wniesieniu tejże kaucji zaległości podatkowych. Złożenie takiej kaucji będzie możliwe, jeżeli dany podmiot przez co najmniej 12 miesięcy składał wcześniej deklaracje jako podatnik VAT czynny. W uzasadnieniu wyjaśnia się, że ma to zapobiec składaniu kaucji gwarancyjnych przez nowo powstałe firmy, które mogą brać udział w karuzelach VAT, a chcą uwiarygodnić swoją działalność i sprzedaż towarów.

Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2018 r.

Autor: S.W.