W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Konsekwencje podatkowe nieodpłatnego korzystania ze znaku towarowego
Artykuł:

Konsekwencje podatkowe nieodpłatnego korzystania ze znaku towarowego

16 marca 2018

Posługiwanie się renomowanym znakiem towarowym ma wpływ na przychód przedsiębiorcy. Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 20 lutego 2018 roku interpretacji indywidualnej prawa podatkowego (sygn. 0111-KDIB1 2.4010.440.2017.2.PH).

Przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe dotyczyło sytuacji, w której wnioskodawca – producent materiałów skóropodobnych – wchodzi w skład międzynarodowej grupy kapitałowej „A” i jest jednostką pośrednio od niej zależną. Dlatego też będzie spełniał bardzo wysokie rygory jakościowe i stosował w swojej działalności standardy, które obowiązują w ramach tejże Grupy – m.in. umieszczał na terenie swojej siedziby logo Grupy, przy czym ten znak graficzny będzie także używany na dokumentach wnioskodawcy, zaś w ich stopce znajdzie się dopisek, że wnioskodawca wchodzi w skład tejże Grupy.

Z wniosku wynika też, że obowiązek używania tego loga dotyczy wszystkich spółek na świecie wchodzących w skład Grupy „A”, zaś jego stosowanie przez wnioskodawcę nie wymaga jakichkolwiek opłat. Poza tym wskazano, że pomiędzy wnioskodawcą a właścicielem znaku towarowego nie ma i nie będzie umowy dotyczącej zasad jego używania, nie wchodzą też w rachubę świadczenia wzajemne bądź ekwiwalentne.

Wnioskodawca wnosząc o interpretację zadał pytanie, czy stosowanie przez niego loga (znaku towarowego) Grupy „A” jest w przedstawionej sytuacji przychodem wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Bowiem jego zdaniem takim przychodem nie jest, zaś użycie loga traktuje wyłącznie w kategoriach przynależności do tej znanej, renomowanej Grupy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) uznał w swojej interpretacji, że w obowiązującym stanie prawnym stanowisko wnioskodawcy w kwestii oceny opisanego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zwrócił też uwagę – powołując się na orzecznictwo – że nieodpłatnym świadczeniem są takie zdarzenia prawne i gospodarcze, dotyczące działalności gospodarczej, których skutkiem jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątku osoby prawnej, mające konkretny wymiar finansowy. Otrzymujący przysporzenie nie będzie zobowiązany do jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego, zaś wg Prawa własności przemysłowej znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli nadaje się ono do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innej firmy.

Według Dyrektora KIS uprawnione jest stwierdzenie, że jeśli wnioskodawca określa Grupę „A” jako renomowaną, to i jej znak towarowy można określić jako renomowany. Efektem użycia renomowanego znaku towarowego są pozytywne skutki dla przedsiębiorcy. Dyrektor KIS odwołał się do wyroku Sądu Najwyższego z 16 października 2014 r. (sygn. akt III CSK 275/13) w którym wskazał on m.in., że dla przyjęcia renomy miarodajne jest uwzględnienie znajomości znaku na rynku poprzez wielkości procentowe odbiorców towarów i usług, według kryteriów zasięgu geograficznego, okresu używania znaku, wielkości nakładów poniesionych na jego promocję, charakteru oznaczonych nim rzeczy, a także postrzegania jakości i cech towaru przez konsumentów.

Sąd Najwyższy zwrócił też uwagę w tym wyroku, iż w doktrynie jako kryteria dla oceny istnienia renomy przyjmuje się zwykle rozpoznawalność znaku przez potencjalnych odbiorców (…) oraz wywoływanie pozytywnych skojarzeń wśród potencjalnych klientów, zachęcając ich do nabywania oznaczonych nim towarów lub korzystania z usług (…). Znak renomowany to znak posiadający reputację, a więc cieszący się dobrą sławą, co sprawia, że obok jego znajomości wyróżnia się on udziałem w rynku pod względem wielkości i wartości zbywanych produktów, zasięgiem (...), opinią o wysokiej jakości sygnowanych nim towarów, a także wartością w ocenie instytucji badających rynek oraz instytucji finansowych.

Dyrektor KIS stwierdził zatem, że w opisanym zdarzeniu przyszłym dojdzie do sytuacji, w której wnioskodawca otrzyma świadczenie w postaci prawa do korzystania z renomowanego znaku towarowego. Wartością takiego świadczenia jest zaś korzyść wynikająca z zaniechania pobrania wynagrodzenia za prawo z korzystania z tego znaku. Wartość ta będzie zarazem stanowiła dla wnioskodawcy przychód podatkowy z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia, podlegający opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Autor: S.W.