W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Będzie kolejny pakiet zmian podatkowych
Artykuł:

Będzie kolejny pakiet zmian podatkowych

09 lutego 2018

Modyfikacje regulacji podatkowych nie mają końca. Na początku lutego 2018 r. rząd przyjął projekt zmian ustaw o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który dotyczy części przepisów wprowadzonych w br. dużą nowelizacją podatkową z 27 października 2017 r.

Wskutek uwag ministrów Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieni się zapis dotyczący stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym. Dodane zostały dziedziny, w przypadku których można będzie skorzystać  z limitu związanego z tym odliczaniem. W 2018 r. wzrósł on dwukrotnie – z 42 764 zł do 85 528 zł.

W myśl projektu z 5 lutego 2018 r. przepis ten będzie stosowany wobec przychodów uzyskiwanych z tytułu: działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa; działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki.

Regulacja ta będzie dotyczyła również produkcji audialnej i audiowizualnej; działalności publicystycznej; działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej; działalności konserwatorskiej; prawa zależnego do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia; działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

W uzasadnieniu projektu zwraca się uwagę na złagodzenie rozwiązania zawartego w nowelizacji z 27 października 2017 r., a dotyczącego środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny. Jeśli chodzi o nabycie w drodze spadku, to mają obowiązywać zasady sprzed wejścia w życie tej nowelizacji. Mianowicie umożliwi się spadkobiercom ponowne określenie wartości początkowej nabytych w ten sposób środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zezwalając na ich ponowną amortyzację.

W przypadku nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w formie darowizny, będzie obowiązywała zasada kontynuacji przez obdarowanego odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez darczyńcę od danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Resort wyjaśnia, że tym samym obdarowany nie zostanie pozbawiony możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od takich składników majątku, lecz przyjmie je w wartości uprzednio ustalonej przez darczyńcę. Ma to ułatwić następcom prawnym działanie firm rodzinnych i zaliczanie do kosztów odpisów amortyzacyjnych związanych np. z samochodami służbowymi czy też ze znakami towarowymi.

Zgodnie z projektem zwolnione z podatku dochodowego będą wygrane w: grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł; w grach na automatach, w karty, w kości i grach cylindrycznych, bingo pieniężne i bingo fantowe – urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Celem powrotu do reguł opodatkowania tych wygranych sprzed 1 stycznia 2018 r. jest takie samo traktowanie osób uczestniczących w grach hazardowych – bez względu na to, czy są one organizowane przez koncesjonowane kasyna czy też przez spółkę wykonującą monopol państwa.

Dla kredytobiorców istotne będzie wprowadzenie przepisu o zwolnieniu z podatku dochodowego przychodu z tytułu umorzonego zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym dokonanego przez bank na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Zwolnienie to nie będzie stosowane do przychodu w części odpowiadającej kwocie umorzonych skapitalizowanych odsetek zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Autor: S.W.