• Kwota wolna od podatku wciąż bardzo niska
Artykuł:

Kwota wolna od podatku wciąż bardzo niska

06 października 2017

Będzie korekta kwoty zmniejszającej podatek dochodowy. Skorzystają z niej jednak tylko najuboższe osoby. Rząd przyjął projekt dużej nowelizacji ustaw podatkowych, w którym znajdują się przepisy dotyczące tej zmiany.

Od stycznia 2017 roku kwota wolna od podatku wzrosła do 6 600 zł dla najmniej zarabiających osób. Było to konsekwencją wydanego pod koniec października 2015 r. wyroku Trybunału Konstytucyjny (sygn. akt K 21/14), w którym orzekł on, że art. 27 ust. 1 ustawy o PIT w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny z dwoma artykułami Konstytucji RP. Trybunał rozpatrywał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, który stwierdził w nim, że zaniechanie waloryzacji tej kwoty budzi wątpliwości konstytucyjne, a ustawodawca nie powinien tworzyć przepisów prawa, które nakładają obowiązki podatkowe na osoby, które uznał za żyjące w ubóstwie.

Zgodnie z drugą wersją projektu zmian ustaw o CIT, PIT i podatku zryczałtowanym z 29 września 2017 r., kwota wolna wzrośnie od 1 stycznia 2018 r. z 6 600 zł do 8 000 zł – podatku dochodowego nie zapłacą zatem podatnicy, których roczna podstawa obliczenia podatku nie przekroczy 8 000 zł. W ocenie resortu finansów zyskają na tej zmianie osoby z niewielkimi dochody, np. z umów zlecenia oraz emeryci i renciści.

Istotnym zapisem w nowelizacji jest  utrzymanie degresywnej kwoty wolnej od podatku (im wyższe dochody, tym jest ona mniejsza) dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 8 000 zł lecz nie wyższą niż 13 000 zł, oraz dla dochodów, w przypadku których ta podstawa przekracza 85 528 zł, ale jest nie wyższa aniżeli 127 000 zł.

Nie zmieni się zatem kwota zmniejszająca podatek i będzie nadal wynosiła 556,02 zł w przypadku osób, których podstawa obliczenia podatku będzie wyższa niż 13 000 zł oraz niższa od górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 85 528 zł. Powyżej 85 528 zł ta kwota będzie maleć z 556,02 zł do zera przy podstawie obliczenia wynoszącej 127 000 zł i więcej.

Pod koniec września br. Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu projekt zmiany ustawy o PIT zgłoszony przez Kukiz’15, dotyczący podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 451 zł, tj. wysokości przysługującej posłom i senatorom.

Warto przypomnieć, że jeśli chodzi o kwotę zmniejszającą podatek, to nie mamy powodów do chluby, a wprost przeciwnie, bowiem jej wysokość jest nadal zawstydzająco niska. W uzasadnieniu ww. odrzuconego projektu wskazano, że na Cyprze wynosi ona 19 500 euro, w Hiszpanii 17 707, Finlandii 16 100, Luksemburgu – 11 265, Austrii – 11 000, Belgii  8 680, Niemczech 8 130 euro, Danii 6 263, a we Francji – 5963 euro. Od 6 kwietnia 2017 r. kwota wolna od podatku wzrosła w Wielkiej Brytanii do 11 500 funtów.

Propozycje zmian przepisów zawarte we wrześniowym projekcie nowelizacji ustaw podatkowych różnią się w niektórych kwestiach od wersji lipcowej z tego roku. Jedna z nich dotyczy podwyższenia z 3 500 zł do 10 000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów. Pierwotnie ten limit miał wzrosnąć do 5 000 zł.

Wprowadzony zostanie natomiast roczny limit kwotowy w wysokości 100 000 zł,  warunkujący możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą według stawki 8,5 proc. Limit ten dotyczyć będzie łącznie małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa. Od nadwyżki tego rodzaju przychodów ponad 100 tys. zł ryczałt wyniesie 12,5 proc.

Przepisy dotyczące tej obszernej nowelizacji wejdą w życie 1 stycznia 2018.

Autor: S.W.