• Jak przygotować uproszczone sprawozdania CIT/TP
Artykuł:

Jak przygotować uproszczone sprawozdania CIT/TP

13 listopada 2017

Marek Sporny , Starszy Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego, doradca podatkowy |

Podatnicy, których przychody lub koszty przekroczą w roku podatkowym 10 mln euro muszą dołączyć do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi. Pierwsze takie dokumenty powinny trafićdo skarbówki już w przyszłym roku.