W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Coraz mniej zwolnień z prowadzenia ewidencji w kasach fiskalnych
Artykuł:

Coraz mniej zwolnień z prowadzenia ewidencji w kasach fiskalnych

08 grudnia 2017

Rośnie ilość usług, które będą podlegać obowiązkowi rejestracji z zastosowaniem kas fiskalnych. Tak jak w większości tegorocznych unormowań, zmiany uzasadnia się uszczelnianiem systemu podatkowego.

W Rządowym Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia ministra rozwoju i finansów, który określa zwolnienia w 2018 r. niektórych grup podatników i czynności z obligatoryjnego prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas rejestrujących, a także warunki korzystania z tych zwolnień.

W porównaniu z bieżącym rokiem nie zmieni się kryterium wysokości obrotu, dlatego zwolnienie z tego obowiązku – nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2018 r. – będzie dotyczyło

m.in. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających dostawę towarów lub świadczenie usług dla tych osób i rolników ryczałtowych – jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, 20 000 zł.

Nie będą musieli kupować kas fiskalnych również podatnicy, którzy rozpoczną po 31 grudnia 2017 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeśli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym 20 000 zł lub udział procentowy obrotu: a) za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności, b) za okres do końca roku, w przypadku gdy czas ich wykonywania w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy – będzie wyższy niż 80 proc.

W projekcie proponuje się likwidację zwolnienia dotyczącego usług w zakresie wymiany walut z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które korzystały ze zwolnienia przedmiotowego zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia obowiązującego w 2017 r. Ministerstwo wyjaśnia, że powodem takiej decyzji jest zaniżanie obrotów przez podatników.

W katalogu czynności, wobec których nie są stosowane żadne zwolnienia i obowiązuje użycie kas rejestrujących, znajdą się (bez względu na poziom uzyskanych obrotów) usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe; usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne oraz usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Podatnicy świadczący ww. usługi będą mieli czas na zaopatrzenie się w kasy rejestrujące do 31 marca 2018 r., po tym okresie będą musieli już nich korzystać.

W uzasadnieniu projektu zwraca się uwagę, że utrzymano zasadę, w myśl której utrata prawa do zwolnienia z ewidencjonowania następuje po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie uniemożliwiające korzystanie z danego tytułu zwolnieniowego.

W ocenie skutków regulacji szacuje się, że zmiany w rozporządzeniu będą miały wpływ na funkcjonowanie ok. 3,8 tys. podmiotów, a skutkiem ograniczenia zwolnień powinna być lepsza ściągalność podatków – nie tylko VAT, ale także podatków dochodowych. Dodatkowe dochody budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług mają wynieść ok. 8,5 mln zł w roku wprowadzenia zmiany.

Autor: S.W.