W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • e-ZLA a informowanie pracodawcy o chorobie
:

e-ZLA a informowanie pracodawcy o chorobie

17 stycznia 2019

Mariusz Pigulski, "Płace w firmie" |

Czy przy e-zwolnieniach pracownik ma obowiązek informować pracodawcę o tym, że jest chory? Zdarza się, że elektroniczne zwolnienia docierają po kilku dniach na ZUS PUE i nie ma bieżącej informacji, co dzieje się z pracownikiem.

Odpowiedź: Wprowadzenie elektronicznej formy zwolnień lekarskich nie znosi obowiązku informowania pracodawcy o swojej nieobecności i jej okresie nie później niż drugiego dnia absencji.

W dobie tzw. e-zla, w dalszym ciągu obowiązuje przepis § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. W myśl tego przepisu, w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest zobligowany do niezwłocznego zawiadomienia pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu absencji. Niedotrzymanie tego terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika wspomnianego wyżej obowiązku. Chodzi tu przykładowo o obłożną chorobę pracownika połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy należy dokonywać w sposób wskazany w przepisach wewnątrzzakładowych. Jeśli zaś przepisy te poruszonego zagadnienia nie regulują, zawiadomienia pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

Podkreślmy, że pracownik, który nie przestrzega postanowień przywołanego na wstępie przepisu, naraża się na odpowiedzialność porządkową.

Nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania zaświadczenia lekarskiego ZUS udostępnia zaświadczenie lekarskie płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek. Nie podaje tam informacji dotyczącej numeru statystycznego choroby ubezpieczonego. Udostępnienie takie jest oczywiście bezpłatne.

Podstawa prawna:

  • § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 2014 r, r., poz. 1632).

 

Znajdź praktyczne rozwiązania z zakresu prawa pracyubezpieczeń społecznych oraz podatków pomocne w prawidłowym rozliczaniu płac i naliczaniu wynagrodzeń w 2019 r.
www.placewfirmie.pl