W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Czy można wydać świadectwo pracy przed zakończeniem zatrudnienia
:

Czy można wydać świadectwo pracy przed zakończeniem zatrudnienia

17 stycznia 2019

Mariusz Pigulski, "Płace w firmie" |

Chodzi o taką sytuację: obywatel Ukrainy jest zatrudniony na umowę o pracę od 29 sierpnia do 30 listopada 2018 r. na podstawie oświadczenie z UP o powierzeniu pracy (przedłużenie umowy nie jest możliwe, ponieważ przekroczył limit 180 dni pracy i wygasa równie jego wiza). Od 28 do 30 listopada przebywa na urlopie i w tym czasie będzie już na terenie Ukrainy. Czy mogę pracownikowi wydać świadectwo pracy a od może potwierdzić jego otrzymanie przed wyjazdem do domu, np. 27 listopada, skoro wiadomo, że termin umowy upłynie 30.11.?

Odpowiedź: Nie można wydać świadectwa pracy przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.

Na mocy art. 97 Kodeksu pracy:

  • na okoliczność rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.
  • w nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek – wydanie omawianego dokumentu musi nastąpić w ciągu 7 dni od dnia złożenia ww. wniosku.

Świadectwo pracy jest oświadczeniem wiedzy pracodawcy, a więc dotyczy zdarzeń przeszłych i jako takie nie może być złożone w odniesieniu do okoliczności przyszłych. Zakład pracy nie jest w stanie przewidzieć co się stanie w przyszłości:

czy pracownik przykładowo nie ulegnie wypadkowi czy nie zachoruje, w wyniku czego przerwie urlop wypoczynkowy, na którym przebywa do końca zatrudnienia lub nie zajdą np. przesłanki do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia.

We wskazanych przypadkach wydane zawczasu świadectwo pracy (a więc przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy) byłoby wadliwe. Z tego powodu przepisy nie przewidują opcji przekazywania zatrudnionemu wspomnianego dokumentu przed końcem umowy o pracę.

Miejmy na uwadze, że jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego.

Podstawa prawna:

  • art. 97 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),
  • § 4 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1289).

 

Znajdź praktyczne rozwiązania z zakresu prawa pracyubezpieczeń społecznych oraz podatków pomocne w prawidłowym rozliczaniu płac i naliczaniu wynagrodzeń w 2019 r.
www.placewfirmie.pl