• Zleceniobiorca staje się pracownikiem – jak wykazać to w raportach przekazywanych do ZUS
Biuletyn Prawo Pracy i HR:

Zleceniobiorca staje się pracownikiem – jak wykazać to w raportach przekazywanych do ZUS

11 lipca 2018

Robert Łuczak, "Wiedza i Praktyka" |

Do 15 kwietnia 2018 r. zatrudniam osobę na umowę zlecenia (kod 04 11 0 0). Od 16 kwietnia będzie ona wykonywać zamiast tego umowę o pracę (kod 01 10 0 0). Czy trzeba ją wyrejestrować ze zlecenia, a potem zgłosić do ubezpieczeń jako pracownika? Dodam, że ze zlecenia opłacaliśmy za tę osobę składki na ubezpieczenia społeczne. Czy za kwiecień musimy wysłać dwa raporty, czy wystarczy tylko jeden?

Tak, najpierw wyrejestrowujemy daną osobę z ubezpieczeń z umowy zlecenia, a potem zgłaszamy z umowy o pracę. Za kwiecień 2018 r. sporządzamy dwa bloki imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA

Każdą osobę, która podlega ubezpieczeniom społecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, należy zgłosić do tych ubezpieczeń. W zgłoszeniu do ubezpieczeń (odpowiednio ZUS ZUA lub ZUS ZZA) wpisujemy kod tytułu ubezpieczenia, który wskazuje na to, z jakiego tytułu dana osoba została zgłoszona. Osobę, która wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia zgłaszamy z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi „04 11” (nie dotyczy to osób, które wykonują umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy). Z kolei osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę zgłaszamy z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi „01 10”. Kody te konsekwentnie należy podawać we wszystkich dokumentach ubezpieczeniowych. Jeżeli – tak jak w opisanym przypadku – umowa zlecenia zostaje rozwiązana lub wygasa, a następnie jest zawierana umowa o pracę, to płatnik składek zobowiązany jest:

  • wyrejestrować byłego zleceniobiorcę z ubezpieczeń na dokumencie ZUS ZWUA od 16 kwietnia 2018 r. z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 00, z kodem przyczyny wyrejestrowania 100,

Rys. 1. Dokument ZUS ZWUA – blok Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

 

  • zgłosić do ubezpieczeń na dokumencie ZUS ZUA od 16 kwietnia 2018 r. jako pracownika z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 00.

 Rys. 2. Dokument ZUS ZUA – blok dotyczący ubezpieczeń

Za kwiecień 2018 r. sporządzamy dwa bloki imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA – jeden z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 0 0, drugi z kodem tytułu 01 10 0 0.

Rys. 3. Widok pozycji raportów

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 222).

Zastanawiasz się, jak prawidłowo przygotować dokumentację ubezpieczeniową? Skorzystaj z praktycznych wskazówek dot. rozliczeń z ZUS, zawartych w „Ubezpieczeniach społecznych w praktyce” i prowadź dokumentację ZUS w 100% poprawnie!
www.ubezpieczeniaspoleczne.wip.pl