• Zamiana przez ZUS dzieła na zlecenie tematem wciąż bieżącym
Biuletyn Prawo Pracy i HR:

Zamiana przez ZUS dzieła na zlecenie tematem wciąż bieżącym

22 listopada 2018

Lidia Rubińska, "Doradca prawny, biegły sądowy" |

Umowy o dzieło cały czas cieszą się popularnością z tego względu, że nie są oskładkowane. Jednak ZUS od pewnego czasu kwestionuje zawierane umowy o dzieło, twierdząc, że w rzeczywistości są to umowy zlecenia. Jeżeli w trakcie kontroli ZUS uzna, że dzieło ma cechy właściwe dla zlecenia, to przeklasyfikuje umowę o dzieło na umowę zlecenie. Wówczas przedsiębiorca będzie musiał zapłacić składki na ubezpieczenia społeczne. Pogląd taki potwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z 12 kwietnia 2018r.(II UK281/17). Pozostaje zatem kwestia rozliczeń podatkowo-składkowych z tytułu zamienionego dzieła na zlecenie. Fiskus uważa, że gdy pracodawca zapłaci z własnych środków całość składek ubezpieczeniowych za zatrudnioną osobę, to stanowią one dla niej przychód z nieodpłatnych świadczeń. Przy czym istotne jest czy osoba ta dalej wykonuje dzieło/zlecenie, czy już nie. W pierwszym przypadku przychód z tytułu zapłaconych składek zakład pracy jako płatnik rozliczy w  PIT-11 i pobierze zaliczkę na podatek dochodowy. Natomiast w przypadku, gdy osoba już nie świadczy pracy, zakład pracy wystawi PIT-8C, a podatnik samodzielnie opodatkuje przychód w zeznaniu podatkowym. Pozostaje jeszcze kwestia ustalenia kwoty brutto zawierającej składki ZUS, tak aby kwota netto ze zlecenia była taka sama jak z umowy o dzieło.