W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Z jakiego okresu ustalić podstawę wynagrodzenia chorobowego przy dwóch kolejnych umowach o pracę?
Biuletyn:

Z jakiego okresu ustalić podstawę wynagrodzenia chorobowego przy dwóch kolejnych umowach o pracę?

17 maja 2018

Bogdan Majkowski, „Ubezpieczeniach społecznych w praktyce” |

Po okresie próbnym z pracownikiem została podpisana umowa na czas nieokreślony. Czy w podstawie aktualnie przysługującego wynagrodzenia chorobowego uwzględnić także wynagrodzenie z tytułu umowy na okres próbny?         

Możliwość przyjęcia do obliczeń wynagrodzenia z umowy na okres próbny uzależniona będzie od tego, czy między obu umowami wystąpiła przerwa, czy też przerwy takiej nie było.

Podstawa wynagrodzenia chorobowego liczona jest według tych samych zasad co podstawa zasiłku chorobowego. Stanowi ją więc przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli pracownik zachorował przed upływem wspomnianych 12 miesięcy podstawę zasiłku (i wynagrodzenia chorobowego) stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia chorobowego. 

Jednocześnie ustawa chorobowa wyjaśnia, że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego (a tym samym i wynagrodzenia chorobowego) ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała dana niezdolność do pracy. 

W komentarzu ZUS do ustawy chorobowej dostępnym na stronie internetowej tej instytucji (www.zus.pl) znajdziemy z kolei informację, że: 

  • miesiąc, w którym pracownik został zatrudniony od pierwszego przypadającego w nim dnia roboczego traktuje się jako pełny kalendarzowy miesiąc zatrudnienia i wynagrodzenie za ten miesiąc przyjmujemy do obliczeń, 
  • jako przerwy w ubezpieczeniu chorobowym nie traktujemy przerwy przypadającej na dzień ustawowo wolny od pracy. 

Pracownicy objęci są obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, w tym ubezpieczeniem chorobowym, od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. Jeżeli między ustaniem umowy na okres próbny, a nawiązaniem umowy na czas nieokreślony nie wystąpił ani jeden dzień przerwy, a tym samym nie uległ przerwaniu stosunek pracy łączący tego pracownika z pracodawcą, to w podstawie aktualnie przysługującego wynagrodzenia chorobowego należy uwzględnić także wynagrodzenie osiągnięte z tytułu pierwszej z tych umów. 

Z przywołanego komentarza ZUS do ustawy chorobowej wynika, że identyczny sposób postępowania będzie dotyczył sytuacji, jeżeli między umowami wystąpiła przerwa, ale przypadała ona na dzień lub dni ustawowo wolne od pracy. Jeżeli między wspomnianymi umowami wystąpiłaby przerwa nie przypadająca na dzień lub dni ustawowo wolne od pracy, to przy obliczaniu podstawy wynagrodzenia chorobowego pracodawca nie powinien uwzględniać wynagrodzenia z umowy na okres próbny.

Przykład 

W dniach od 1 września do 31 października 2017 r. pracownik zatrudniony był na podstawie umowy na okres próbny. Następnie – z dniem 15 listopada 2017 r. podpisano z nim umowę na czas nieokreślony. Osoba ta była niezdolna do pracy w dniach od 12 do 16 marca 2018 r., nabywając z tego tytułu prawo do wynagrodzenia chorobowego. Podstawę tego świadczenia stanowić będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie z okresu od grudnia 2017 r. do lutego 2018 r., a więc przysługujące tylko z tytułu umowy na czas nieokreślony. Wynagrodzenie  z umowy na okres próbny nie może być uwzględnione, ponieważ między umowami wystąpiła kilkunastodniowa przerwa. 

Podstawa prawna:

  • art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.),
  • art. 36 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1368). 

Zastanawiasz się, jak prawidłowo przygotować dokumentację ubezpieczeniową?
Skorzystaj z praktycznych wskazówek dot. rozliczeń z ZUS, zawartych w „Ubezpieczeniach społecznych w praktyce” i prowadź dokumentację ZUS w 100% poprawnie!
http://ubezpieczeniaspoleczne.wip.pl/