W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Wypłata nadgodzin za ubiegły rok czy naliczać składki oraz jak wykazać ją w dokumentach ubezpieczeniowych
Biuletyn Prawo Pracy i HR:

Wypłata nadgodzin za ubiegły rok czy naliczać składki oraz jak wykazać ją w dokumentach ubezpieczeniowych

22 sierpnia 2018

Bogdan Majkowski, "Ubezpieczeniach społecznych w praktyce" |

Pracownik wygrał w sądzie sprawę o wypłatę nadgodzin za ubiegły rok. Co ważne, przekroczył wtedy kwotę graniczną, tzw. trzydziestokrotność. Czy powinniśmy naliczyć od nich składki oraz jak wykazać taką wypłatę w dokumentach rozliczeniowych?

Tak. Kwoty te powinny być oskładkowane na ogólnych zasadach i wykazane w dokumentach rozliczeniowych składanych za miesiąc, w którym dojdzie do ich wypłaty.

Podstawę wymiaru składek w przypadku pracowników − ogólnie rzecz ujmując − stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany z tytułu pozostawania w stosunku pracy. Zgodnie z art. 12 ustawy podatkowej za przychód ten uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Jako przykładowy przychód ustawa wymienia m.in. wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

W związku z tym, że wynagrodzenia za godziny nadliczbowe nie są wyszczególnione w rozporządzeniu składkowym jako przychód wyłączony z podstawy wymiaru składek, podlegają oskładkowaniu, bez względu na formę ich wypłacania. Przypomnijmy bowiem, że zgodnie z art. 1511 Kodeksu pracy mogą być rozliczane odrębnie za każdą faktycznie przepracowaną godzinę nadliczbową lub w formie ryczałtu uwzględniającego przewidywany wymiar pracy w godzinach nadliczbowych.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych są opłacane tylko do momentu, w którym przychody ubezpieczonego, liczone narastająco od początku danego roku kalendarzowego, przekroczą kwotę odpowiadającą rocznej podstawie wymiaru składek emerytalno-rentowych, o której mowa w art. 19 ustawy systemowej i która popularnie zwana jest roczną kwotą graniczną. W 2017 r. kwota ta wynosiła 127.890 zł, natomiast w roku bieżącym wzrosła do 133.290 zł.

Jak rozliczyć zasądzone przez sąd wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?

Pracownik, o którym mowa w pytaniu, przekroczył w ubiegłym roku roczną kwotę graniczną. W związku z czym przez część tego roku składki emerytalno-rentowe nie były za niego odprowadzane. Z pytania wynika, że zasądzone przez sąd wynagrodzenia za godziny nadliczbowe przysługiwały właśnie za ten rok. Stąd zgłaszane przez czytelnika wątpliwości. Wyjaśnijmy więc, że w opisanej sytuacji przy ustalaniu obowiązku naliczania składek emerytalno-rentowych od danego przychodu istotny jest termin jego wypłaty, a nie okres, za który przysługuje. Wypłata zasądzonych nadgodzin zaistnieje w roku bieżącym, a nie w roku, w którym pracownik przekroczył kwotę graniczną. To z kolei oznacza, że powinny być zsumowane z innymi przychodami osiągniętymi w miesiącu, w którym nastąpi ich wypłata i oskładkowane na ogólnych zasadach.

Jakie dokumenty rozliczeniowe przekazać do ZUS?

Jeżeli chodzi o sposób wykazania wspomnianej wypłaty w dokumentach rozliczeniowych, to składki od niej oraz innych przychodów wypłaconych pracownikowi w danym miesiącu rozliczamy w raporcie ZUS RCA składanym za ten miesiąc.

Podstawa prawna:

  • art. 1511 ustawy z 26 czerwca 1974 r. − Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),
  • art. 12 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.),
  • art. 4 pkt 9, art. 18 ust. 1, art. 19, art. 20 ust. 1−2, art. 41, art. 47 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.),
  • art. 81 ust. 1 oraz ust. 5–6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1949).

Zastanawiasz się, jak prawidłowo przygotować dokumentację ubezpieczeniową?
Skorzystaj z praktycznych wskazówek dot. rozliczeń z ZUS, zawartych w „Ubezpieczeniach społecznych w praktyce” i prowadź dokumentację ZUS w 100% poprawnie!

www.ubezpieczeniaspoleczne.wip.pl