• Jak wykazać w raportach rozliczeniowych przyznanie pracownikowi emerytury?
Biuletyn Prawo Pracy i HR:

Jak wykazać w raportach rozliczeniowych przyznanie pracownikowi emerytury?

11 lipca 2018

Robert Łuczak, "Wiedza i Praktyka" |

Nasz wieloletni pracownik zgłoszony do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 0 0, poinformował firmę, że od 26 marca 2018 r. ma przyznaną emeryturę. Czy od tej jesteśmy zwolnieniu z naliczania i opłacania składek za niego? Jeżeli nie, to czy wystarczy, że w raportach będę wpisywała nowy kod tytułu ubezpieczenia 01 10 1 0?

Fakt ustalenia prawa do emerytury niczego nie zmienia w zakresie rozliczania i opłacania składek z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Osoby mające ustalone prawo do emerytury lub renty będące pracownikami podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dlatego też, zatrudniając na podstawie umowy o pracę emeryta lub rencistę, należy pamiętać, że nadal za niego trzeba naliczać i opłacać składki takie same jak za pracowników niemających ustalonego prawa do emerytury lub renty. Trzeba również pamiętać o odpowiedniej zmianie kodu tytułu ubezpieczenia, ponieważ piąty znak kodu informuje o tym, czy ubezpieczony posiada uprawnienie do pobierania emerytury lub renty.

W opisanej w pytaniu sytuacji:

  • wyrejestrowujemy pracownika z ubezpieczeń na dokumencie ZUS ZWUA od 26 marca 2018 r. z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 0 0 i kodem przyczyny wyrejestrowania 600,

Rys. 1. ZUS ZWUA – blok Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

  • zgłaszamy pracownika do ubezpieczeń na dokumencie ZUS ZUA od 26 marca 2018 r. z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 1 0,

Rys. 2. Dokument ZUS ZUA – blok dotyczący ubezpieczeń

  • za marzec 2018 r. sporządzamy za pracownika dwa bloki imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA; jeden z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 0 0, drugi – z kodem tytułu 01 10 1 0,
  • począwszy od dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2018 r. za pracownika sporządzamy imienne raporty miesięczne ZUS RCA (w określonych przypadkach również ZUS RSA) z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 1 0.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 222).

Zastanawiasz się, jak prawidłowo przygotować dokumentację ubezpieczeniową? Skorzystaj z praktycznych wskazówek dot. rozliczeń z ZUS, zawartych w „Ubezpieczeniach społecznych w praktyce” i prowadź dokumentację ZUS w 100% poprawnie!
www.ubezpieczeniaspoleczne.wip.pl