• Jak wykazać w dokumentach rozliczeniowych osobę, której po wyrejestrowaniu wypłacono jakieś świadczenia?
Biuletyn Prawo Pracy i HR:

Jak wykazać w dokumentach rozliczeniowych osobę, której po wyrejestrowaniu wypłacono jakieś świadczenia?

11 czerwca 2018

Monika Karczewska, "Wiedza i praktyka" |

W lutym wypłaciliśmy trzynastą pensję dla pracownika, który z końcem października odszedł na emeryturę. Za tego pracownika naliczyłam wszystkie koszty, łącznie z ubezpieczeniem zdrowotnym. W momencie eksportu danych do programu Płatnik pojawia się komunikat, że dana osoba nie jest zarejestrowana z kodem pracowniczym. I to prawda, bowiem z chwilą odejścia na emeryturę, wyrejestrowaliśmy ją. Jak w takim razie odprowadzić należne składki za tego pracownika? Czy trzeba na luty zgłosić go do ubezpieczenia z kodem dla emerytów?

Jeżeli po ustaniu zatrudnienia i po wyrejestrowaniu pracownika wypłacono mu w miesiącach następnych po miesiącu, w którym ustał stosunek pracy jakąś kwotę, stanowiąca podstawę wymiaru składek z tytułu zatrudnienia, trzeba za niego sporządzić i przekazać do ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia   30 00 X X  (osoba, za którą należy rozliczyć i opłacić składki lub należne świadczenia w dokumentach rozliczeniowych składanych nie wcześniej niż za następny miesiąc, po ustaniu tytułu do ubezpieczeń).

Przykład 1

Pani Katarzyna (zgłoszona do ubezpieczeń z tytułu zatrudnienia z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 0 0) zatrudniona była do 31 października 2017 r., z dniem 1 listopada 2017 r. została wyrejestrowana z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA. Nagrodę roczną (trzynastkę) pracodawca wypłacił pani Katarzynie 23 lutego 2018 r. Sporządzając dokumenty rozliczeniowe za luty 2018 r., płatnik składek za panią Katarzynę powinien przekazać imienny raport miesięczny ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 0 0, ponieważ raport dotyczy miesiąca, w którym dana osoba, z tytułu zatrudnienia u danego płatnika, nie podległa już ubezpieczeniom (podlega ubezpieczeniom do 31 października 2017 r.).

W przypadku gdy należna byłemu pracownikowi kwota zostanie wypłacona po ustaniu zatrudnienia i po dokonaniu wyrejestrowania, ale w miesiącu, w którym dana osoba z tytułu tego zatrudnienia podlegała jeszcze ubezpieczeniom (choćby jeden dzień), za osobę tę składamy imienny raport miesięczny ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 X X.

Przykład 2

Pan Aleksander (zgłoszony do ubezpieczeń z tytułu zatrudnienia z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 0 0) zatrudniony był do 12 lutego 2018 r., z dniem 13 lutego 2018 r. został wyrejestrowany z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA. Wynagrodzenie za 12 dni lutego pracodawca wypłacił panu Aleksandrowi 12 lutego, natomiast premię 28 lutego. Sporządzając dokumenty rozliczeniowe za luty 2018 r., płatnik składek za pana Aleksandra powinien przekazać imienny raport miesięczny ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 0 0, ponieważ przez część lutego 2018 r. podlegał on ubezpieczeniom (podlegał ubezpieczeniom do 12 lutego 2018 r.). W raporcie tym płatnik powinien rozliczyć składki od łącznej kwoty, jaka została wypłacona panu Aleksandrowi w lutym 2018 r., tj. powinien uwzględnić w podstawie wymiaru składek zarówno kwotę wynagrodzenia, jak i kwotę premii.

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 222).

Zastanawiasz się, jak prawidłowo przygotować dokumentację ubezpieczeniową? Skorzystaj z praktycznych wskazówek dot. rozliczeń z ZUS, zawartych w „Ubezpieczeniach społecznych w praktyce” i prowadź dokumentację ZUS w 100% poprawnie!
www.ubezpieczeniaspoleczne.wip.pl