• Jak obliczać wynagrodzenie za urlop gdy pracownik w danym miesiącu nie przepracował ani jednego dnia
Biuletyn Prawo Pracy i HR:

Jak obliczać wynagrodzenie za urlop gdy pracownik w danym miesiącu nie przepracował ani jednego dnia

12 lipca 2018

Mariusz Pigulski, "Wiedza i Praktyka" |

Pracownik wynagradzany stawką miesięczną 3000 zł w miesiącu maju 2018 r. przebywał 1 dzień na urlopie wypoczynkowym ( dzień 02.05.2018 – 8 godzin). Natomiast od 04.05. do 31.05.2018 przebywał na zwolnieniu lekarskim. Pracownik fizycznie nie przepracował ani jednego dnia za wyjątkiem urlopu wypoczynkowego, który traktujemy jako czas nieefektywnie przepracowany. Pracownik otrzymał wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w kwocie 150 zł  tj. jeden dzień urlopu [3000- (3000:160x152)] oraz wynagrodzenie chorobowe za 28 dni ZLA. Czy powinien także otrzymać wynagrodzenie zasadnicze za pozostałe 2 dni wolne od pracy ( czyli święto 1 i 3 maja br.)?

Pracownikowi w maju należy się wyłącznie świadczenie chorobowe oraz wynagrodzenie urlopowe za jeden dzień. Za święto z dnia 1 i 3 maja zatrudnionemu nic nie przysługuje.

Na mocy art. 80 Kodeksu pracy, wynagrodzenie przysługuje tylko za pracę wykonaną a za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy tak stanowią. W świetle tej regulacji, pracownikowi, który w danym miesiącu nie wypracował ani minuty (np. z uwagi na niedyspozycję zdrowotną), nie należy się wynagrodzenie za pracę (chyba że inaczej stanowią uregulowania wewnątrzzakładowe).

Nieobecność pracownika spowodowana urlopem wypoczynkowym oraz chorobą objęła wszystkie rozkładowe dni pracy, w związku z tym nie przepracował on w maju br. ani jednego dnia. W związku z tym za ten miesiąc przysługiwało mu wyłącznie wynagrodzenie urlopowe za 8 godz. oraz świadczenie chorobowe za 28 dni.

W opisanej w pytaniu sytuacji nie powinno się stosować § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. Przywołany przepisz stosujemy wtedy, gdy mamy do wyliczenia wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.

Słuszność tego poglądu potwierdza odpowiedź MRPiPS z 25 stycznia 2017 r. na interpelację poselską w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku nieobecności pracownika z powodu choroby (znak: K8INT 8901).

Podstawa prawna:

  • art. 80, art. 172
  • § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 927).

Znajdź praktyczne rozwiązania z zakresu prawa pracyubezpieczeń społecznych oraz podatków pomocne w prawidłowym rozliczaniu płac i naliczaniu wynagrodzeń w 2018 r.
www.placewfirmie.pl