W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Gdzie opodatkować wynagrodzenie menedżera z Gruzji
Biuletyn Prawo Pracy i HR:

Gdzie opodatkować wynagrodzenie menedżera z Gruzji

12 grudnia 2018

Lidia Rubińska, "Doradca prawny, biegły sądowy" |

Jeżeli spółka z o.o. z siedzibą w Polsce zatrudnia na okres trzech miesięcy obywateli Gruzji na podstawie kontraktu menedżerskiego i obywatele ci nie przedłożyli spółce certyfikatu rezydencji, to spółka z tytułu wypłaconego tym osobom wynagrodzenia staje się płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek należy zapłacić do polskiego urzędu skarbowego właściwego dla opodatkowania osób zagranicznych. Stosownie do art.13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z kontraktu menedżerskiego należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. W praktyce kontrakt menedżerski zaliczany jest do umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu. Ponieważ jest to kontrakt zawarty z nierezydentem, wynagrodzenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 20 proc. przychodu. Kontrakt menedżerski stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych. Osoba zatrudniona na podstawie kontraktu menedżerskiego podlega ubezpieczeniu jak zleceniobiorca. Wobec tego obowiązkowo podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Ubezpieczenie wypadkowe płaci w całości za ubezpieczonego zleceniodawca. Należy pamiętać, że przychód nierezydenta opodatkowany podatkiem zryczałtowanym nie podlega pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu oraz o składki na ubezpieczenie społeczne, przy czym składka na ubezpieczenie chorobowe nierezydenta od przychodów z działalności wykonywanej osobiście jest opłacana dobrowolnie na jego wniosek. Odliczeniu od podatku nie podlega także składka na ubezpieczenie zdrowotne. Inaczej trzeba rozliczyć wynagrodzenie obywatela z Gruzji, jeżeli posiada on certyfikat rezydencji potwierdzający miejsce zamieszkania w kraju swojego pochodzenia. W takim przypadku zastosowanie ma umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta między rządem Polski a rządem Gruzji, z której wynika, że dochody cudzoziemca z kontraktu menedżerskiego będą  opodatkowane w Gruzji. Taki pogląd wyrażono w interpretacji podatkowej z 30.12.2014 r., Nr DD11/033/11-5/GOJ/14, w której czytamy, że „od dochodów wypłaconych rezydentom Gruzji z tytułu zawartej umowy zlecenia lub umowy o dzieło, przebywającym w Polsce powyżej lub poniżej 183 dni w roku podatkowym, którzy główne miejsce zamieszkania posiadają w państwie, z którego pochodzą, a którzy nie przedstawili spółce certyfikatu rezydencji, spółka zobowiązana będzie do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego na zasadach określonych w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w wysokości 20% przychodu.”