• Choroba w trakcie i po urlopie wychowawczym
Biuletyn Podatki i Rachunkowość:

Choroba w trakcie i po urlopie wychowawczym

10 października 2018

Mariusz Pigulski, "Płace w firmie" |

Pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim na dziecko do 20 kwietnia 2018 r. Następnie wykorzystała urlop wypoczynkowy od 21 kwietnia do 27 czerwca 2018 za, który otrzymała wynagrodzenie ze środków pracodawcy. Po tym złożyła wniosek o urlop wychowawczy i na okres od 28 czerwca do 31 grudnia 2018 roku został jej udzielony urlop wychowawczy. Dnia 25 września 2018 roku pracownica złożyła wniosek do pracodawcy o przerwanie urlopu wychowawczego i powrót do pracy. Pracodawca wyraził zgodę na powrót od 8 października 2018 r. W dniu 2 października 2018 r. pracownica przedłożyła zwolnienie lekarskie z kodem B i zaświadczeniem o kolejnej ciąży na okres od 2 do 20 października 2018 r. Od kiedy należy wypłacać wynagrodzenie za czas choroby i jak należy liczyć okres 33 dni wynagrodzenia chorobowego? Pracownica w okresie 12 miesięcy poprzedzających otrzymała tylko wynagrodzenie za urlop w okresie od 21.04. do 27.06.2018r.  i jest wynagradzana w stałej stawce 2.300 zł brutto. Jaką podstawę przyjąć do wynagrodzenia chorobowego?

Świadczenie chorobowe pracownicy należy się od 8 października, a jego podstawę należy ustalić, biorąc pod uwagę wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę za maj i czerwiec 2018 r. (przy założeniu, że zatrudniona nie uzyskuje innych składników płacy). Do limitu 33 dni nie wlicza się okresów choroby przypadających w okresie urlopu wychowawczego.

Niedyspozycja zdrowotna nie przerywa urlopu wychowawczego ani też nie powoduje przesunięcia terminu jego rozpoczęcia. Ponadto za okresy wspomnianej niedyspozycji przypadającej w czasie urlopu wychowawczego nie przysługuje prawo do świadczeń chorobowych (art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy zasiłkowej).

Chorując w trakcie urlopu wychowawczego, pracownik nie otrzyma ani zasiłku ani wynagrodzenia chorobowego, bowiem okres tego urlopu stanowi przerwę w ubezpieczeniu chorobowym. Przerwa w ubezpieczeniu chorobowym spowodowana przedmiotowym urlopem nie wyklucza uwzględnienia w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego czasu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu sprzed tego urlopu.

Podstawa prawna:

 

  • art. 92, ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),
  • art. 4–6, art. 12 ust. 2 pkt 2, art. 36–41 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.).

Znajdź praktyczne rozwiązania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków pomocne w prawidłowym rozliczaniu płac i naliczaniu wynagrodzeń w 2018 r.
www.placewfirmie.pl