W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Z jakiego okresu ustalić podstawę wynagrodzenia chorobowego przy dwóch kolejnych umowach o pracę?
Biuletyn Prawo Pracy i HR:

Z jakiego okresu ustalić podstawę wynagrodzenia chorobowego przy dwóch kolejnych umowach o pracę?

11 czerwca 2018

Bogdan Majkowski, "Wiedza i Praktyka" |

Po okresie próbnym z pracownikiem została podpisana umowa na czas nieokreślony. Czy w podstawie aktualnie przysługującego wynagrodzenia chorobowego uwzględnić także wynagrodzenie z tytułu umowy na okres próbny?

Możliwość przyjęcia do obliczeń wynagrodzenia z umowy na okres próbny uzależniona będzie od tego, czy między obu umowami wystąpiła przerwa, czy też przerwy takiej nie było.

Podstawa wynagrodzenia chorobowego liczona jest według tych samych zasad co podstawa zasiłku chorobowego. Stanowi ją więc przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli pracownik zachorował przed upływem wspomnianych 12 miesięcy podstawę zasiłku (i wynagrodzenia chorobowego) stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia chorobowego.

Jednocześnie ustawa chorobowa wyjaśnia, że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego (a tym samym i wynagrodzenia chorobowego) ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała dana niezdolność do pracy.

W komentarzu ZUS do ustawy chorobowej dostępnym na stronie internetowej tej instytucji (www.zus.pl) znajdziemy z kolei informację, że:

  • miesiąc, w którym pracownik został zatrudniony od pierwszego przypadającego w nim dnia roboczego traktuje się jako pełny kalendarzowy miesiąc zatrudnienia i wynagrodzenie za ten miesiąc przyjmujemy do obliczeń,
  • jako przerwy w ubezpieczeniu chorobowym nie traktujemy przerwy przypadającej na dzień ustawowo wolny od pracy.

 

Pracownicy objęci są obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, w tym ubezpieczeniem chorobowym, od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. Jeżeli między ustaniem umowy na okres próbny, a nawiązaniem umowy na czas nieokreślony nie wystąpił ani jeden dzień przerwy, a tym samym nie uległ przerwaniu stosunek pracy łączący tego pracownika z pracodawcą, to w podstawie aktualnie przysługującego wynagrodzenia chorobowego należy uwzględnić także wynagrodzenie osiągnięte z tytułu pierwszej z tych umów.

Przykład 1
Bez żadnej przerwy

W dniach od 19 do 23 marca 2018 r. na zwolnieniu lekarskim przebywał pracownik zatrudniony u aktualnego pracodawcy od 1 września 2017 r., przy czym w okresie od 1 września do 30 listopada była to umowa na okres próbny, a od 1 grudnia 2017 r. umowa na czas nieokreślony. Była to pierwsza choroba tej osoby w roku bieżącym, dlatego też za cały okres zwolnienia nabyła prawo do wynagrodzenia chorobowego. W związku z tym, że między umowami nie wystąpił ani jeden dzień przerwy, podstawę wynagrodzenia chorobowego stanowić będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie z okresu od września 2017 r. do lutego 2018 r.

Z przywołanego komentarza ZUS do ustawy chorobowej wynika, że identyczny sposób postępowania będzie dotyczył sytuacji, jeżeli między umowami wystąpiła przerwa, ale przypadała ona na dzień lub dni ustawowo wolne od pracy. Jeżeli między wspomnianymi umowami wystąpiłaby przerwa nie przypadająca na dzień lub dni ustawowo wolne od pracy, to przy obliczaniu podstawy wynagrodzenia chorobowego pracodawca nie powinien uwzględniać wynagrodzenia z umowy na okres próbny.

Przykład 2
Przerwa przypadająca na dzień ustawowo wolny od pracy

Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim w dniach od 5 do 9 marca 2018 r., nabywając z tego tytułu prawo do wynagrodzenia chorobowego. Osoba ta zatrudniona jest u aktualnego pracodawcy od 15 listopada 2017 r., przy czym najpierw była to umowa na okres próbny (od 15 listopada do 31 grudnia 2017 r.), a od 2 stycznia podpisano z nią umowę na czas nieokreślony. Mimo że między umowami wystąpiła jednodniowa przerwa, podstawę wynagrodzenia chorobowego stanowić będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie z okresu od grudnia 2017 r. do lutego 2018 r., a więc również z umowy na okres próbny. Przerwa ta przypadała bowiem na dzień ustawowo wolny od pracy (1 stycznia Nowy Rok).

Podstawa prawna:

  • art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.).
  • art. 36 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1368).

Zastanawiasz się, jak prawidłowo przygotować dokumentację ubezpieczeniową?
Skorzystaj z praktycznych wskazówek dot. rozliczeń z ZUS, zawartych w „Ubezpieczeniach społecznych w praktyce” i prowadź dokumentację ZUS w 100% poprawnie!
www.ubezpieczeniaspoleczne.wip.pl