W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Ostrożnie z jedną fakturą do kilku paragonów
Biuletyn Podatki i Rachunkowość:

Ostrożnie z jedną fakturą do kilku paragonów

02 stycznia 2019

Lidia Rubińska, "Doradca prawny, biegły sądowy" |

Zasada wynikająca z art.111 ust.1,3a pkt1 ustawy o podatku od towarów i usług przekonuje, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mają obowiązek prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, a także zobowiązani są drukować paragon lub fakturę z każdej sprzedaży i wydać wydrukowany dokument nabywcy. Jednak nie zawsze nabywca życzy sobie fakturę w momencie dokonania zakupu, czasami domaga się jej dopiero w terminie późniejszym. W takim razie powstaje pytanie czy sprzedawca może wystawić nabywcy fakturę po kilku dniach lub kilku tygodniach i czy do kilku paragonów można wystawić jedną fakturę? Z tego względu przeanalizujmy przepisy. Zgodnie z art.106i ust.3 pkt1 w/w ustawy nabywca ma prawo żądać wystawienia faktury do posiadanego paragonu w terminie trzydziestu, sześćdziesięciu lub dziewięćdziesięciu dni od dnia, w którym towar mu dostarczono, wykonano usługę albo wpłacił on zaliczkę na poczet dostawy. Z kolei zgodnie z art.106i ust.6 ustawy o VAT sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę:

- nie później niż 15 dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczył towar, wykonał usługę, otrzymał całość lub część zaliczki,

- nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania wystawienia faktury gdy zostało ono zgłoszone po upływie miesiąca, w którym nastąpiły w/w zdarzenia. Z kolei z artykułu 106h ust.1 ustawy o VAT wynika, że przypadku wystawienia faktury, paragon dokumentujący  sprzedaż dołącza się do egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy. Ustawodawca w tym przepisie używa słowa „paragon” i „faktura” co wydaje się, że możliwe jest wystawienie tylko jednej faktury do jednego paragonu. Jednak należy zauważyć, że przepisy ustawy o VAT umożliwiają wystawienie przez sprzedawcę faktur zbiorczych, co wynika z zasady ogólnej wyrażonej w art. 106i ust. 1 w/w ustawy dotyczącej różnych terminów wystawiania faktur. Wobec tego można wystawić kilka faktur do jednego paragonu pod warunkiem, że nabywca zgłosi sprzedawcy żądanie wystawienia faktury w terminie przewidzianym w ustawie o VAT. Takiemu działaniu nie sprzeciwiają się organy skarbowe ale zdaniem skarbówki wydanie zbiorczej faktury zależy od dobrej woli sprzedawcy. W interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 12 czerwca 2018 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.223.2018.1.ISZ czytamy, że. „(…) art. 106i ustawy obejmuje także te faktury, na których uwzględniona została więcej niż jedna transakcja, dokonana w danym miesiącu z kontrahentem, przy czym w przypadku szczególnych czynności, dla których w art. 106i ustawy o VAT przewidziano odrębne terminy wystawiania faktur - wystawiając fakturę zbiorczą należy mieć na uwadze także te regulacje. Ponadto należy także mieć na względzie, że wystawianie faktur zbiorczych jest uprawnieniem sprzedawcy i w związku z tym nie ma on obowiązku wystawienia faktury zbiorczej, nawet na żądanie nabywcy."