W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Optymalizacja w CIT
Biuletyn Podatki i Rachunkowość:

Optymalizacja w CIT

02 stycznia 2019

Lidia Rubińska, "Doradca prawny, biegły sądowy" |

Jednym ze sposobów na obniżenie podatku dochodowego w spółce kapitałowej jest wybór uproszczonej formy wpłaty zaliczek na podatek. Wybór uproszczonej formy opodatkowania jest korzystny w szczególności dla dużych spółek kapitałowych, gdzie działalność przynosi wysokie dochody. Firma w tym wypadku nie oblicza miesięcznie zaliczek na podatek od wielkości dochodu osiągniętego od początku roku lecz wpłaca zaliczkę co miesiąc w jednakowej kwocie niezależnie od wysokości uzyskiwanych dochodów. Natomiast dla firm o małym obrocie wybór formy uproszczonej może doprowadzić do trudności w zapłacie podatku rocznego, bo różnica do wpłaty może być zbyt duża jak na możliwości finansowe. Z artykułu 25 ust.7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że podatnicy, którzy wybrali formę wpłacania zaliczek w uproszczonej formie są obowiązani pisemnie zawiadomić o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę. Zawiadomienia należy dokonać pisemnie na formularzu CIT-ZZ. Zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania obowiązuje do momentu rezygnacji. Gdy firma zamierza zrezygnować z uproszczonych zaliczek również musi pisemnie zawiadomić urząd skarbowy w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w danym roku podatkowym. Zgodnie z art.25 ust 6 i 6a w/w ustawy uproszczona forma polega na wpłacie miesięcznych zaliczek w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego za poprzedni rok podatkowy. Jeżeli firma nie wykazała podatku należnego w tym zeznaniu, dla obliczenia zaliczki uproszczonej można przyjąć podatek należny wynikający z zeznania podatkowego o dwa lata wstecz. Jeżeli zeznanie podatkowe złożone w roku poprzedzającym dany rok podatkowy dotyczy roku, który trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych miesięcy spółka może wpłacać zaliczki miesięczne za dany rok podatkowy w uproszczonej formie w wysokości podatku należnego, wykazanego w tym zeznaniu, przypadającego proporcjonalnie na każdy miesiąc tego roku podatkowego, którego zeznanie dotyczy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy również nie wykazali podatku należnego, mogą oni wpłacać zaliczki uproszczone przyjmując do ich obliczenia podatek należny wynikający z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Z w/w przepisów wynika, że podstawą obliczenia zaliczki jest podatek należny. Przepis nie określa czy ma być to podatek należny po odliczeniach czy przed dokonaniem odliczeń. Praktyka organów skarbowych wskazuje, że dla obliczenia zaliczki uproszczonej przyjmuje się podatek należny po dokonaniu odliczeń przysługujących podatnikowi. Jeżeli w ciągu dwóch ostatnich lat firma nie wykazała w zeznaniu podatkowym należnego podatku, to nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.