W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Kiedy wynagrodzenie pracownika zwiększa wartość inwestycji?
Biuletyn Podatki i Rachunkowość:

Kiedy wynagrodzenie pracownika zwiększa wartość inwestycji?

07 stycznia 2019

Lidia Rubińska, "Doradca prawny, biegły sądowy" |

Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 12.12.2018 r., sygnatura 121893/K opublikowało wyjaśnienia w zakresie ogólnych zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych. Zgodnie z wyjaśnieniami odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te wprowadzono do ewidencji, do końca tego miesiąca, w którym:

  • następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową
  • postawiono je w stan likwidacji
  • zbyto je
  • stwierdzono ich niedobór

Podatnik korzystający z jednorazowej metody amortyzacji ma możliwość dokonania odpisu amortyzacyjnego już w miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji.

Przedsiębiorca obowiązany jest wprowadzić środek trwały do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania go do używania. Zgodnie z art.22g za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się, m.in. cenę nabycia lub koszt wytworzenia. Za koszt wytworzenia zgodnie z art.22 ust.4 ustawy o PIT uważa się m.in. wartość w cenie nabycia zużytych do wytworzenia środków trwałych, rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, a także kosztów wynagrodzenia za pracę. Ustawa do kosztu wytworzenia nie zalicza się m.in. wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka oraz małoletnich dzieci. Zatem należy zwrócić uwagę na przypadki kiedy przedsiębiorca podejmuje prace  inwestycyjne i związku z tą inwestycją zatrudnia pracowników oraz najbliższe osoby z rodziny. Nie zawsze wynagrodzenie pracownika stanowi bezpośrednio koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy, bo jak się okazuje może zwiększać wartość początkową środka trwałego, a więc prowadzonej inwestycji, ponieważ pozostaje w związku z całym procesem inwestycyjnym. albo nie stanowi kosztu w ogóle.

O tym w jaki sposób ująć w kosztach takie wynagrodzenie decyduje moment poniesienia wydatku. Taki pogląd zajmują organy podatkowe w interpretacji z 12.02.2014r., IPPB3/423-955/13-2/MS „wydatki na usługi inżyniera kontraktu stanowią element kosztu wytworzenia, ponieważ pozostają w bezpośrednim związku z całym procesem (w tym również na etapie wstępnych prac, przygotowujących właściwe prace rzeczowe) wytwarzania powstających środków trwałych. Tym samym, wyznaczają ich wartość początkową, (…) i mogą one zostać zaliczone do wartości początkowej wówczas, gdy zostały poniesione przed oddaniem środków trwałych do używania”. A więc jeśli wynagrodzenie zwiększa wartość początkową środka trwałego, wówczas kosztem uzyskania przychodu będą odpisy amortyzacyjne dokonywane według w/w zasad.