W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Sprzedaż przedsiębiorstwa z ujemną wartością nie skutkuje zapłatą podatków
Biuletyn Podatki i Rachunkowość:

Sprzedaż przedsiębiorstwa z ujemną wartością nie skutkuje zapłatą podatków

26 listopada 2018

Lidia Rubińska, "Doradca prawny, biegły sądowy" |

Ministerstwo Finansów ostrzega przed agresywną optymalizacją podatkową. Jednak w warunkach ekonomicznie uzasadnionych m.in. z tytułu umowy sprzedaży firma może nie zapłacić podatku dochodowego oraz podatku VAT i organy skarbowe nie potraktują działań przedsiębiorcy za niedozwoloną optymalizację, gdy nie zostanie wykazany przychód w firmie. Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego części jest często stosowana w obrocie gospodarczym. Wskutek takiej transakcji dochodzi do ujawnienia dodatniej lub ujemnej wartości firmy, tzw. wartości godziwej. Wartość godziwa jest terminem sensu stricte stosowanym przez ustawę o rachunkowości. Według art. 28 ust. 6 ww. ustawy, za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. Z takiej transakcji może powstać dochód lub strata. Ze stratą mamy do czynienia, gdy nabywca zapłaci za przedsiębiorstwo mniej niż wynosi suma wartości rynkowej wszystkich jego składników majątkowych. Zatem w takim przypadku powstaje ujemna wartość firmy, która nie powoduje powstania przychodu, bowiem nie dochodzi do przysporzenia w majątku firmowym zbywcy. Z art.7 ust.1 ustawy o CIT wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód, którym jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych nad kosztami ich uzyskania. A więc, gdy firma sprzeda przedsiębiorstwo za cenę niższą od wartości godziwej aktywów netto, w wyniku czego powstanie ujemna wartość firmy, to nie powstanie obowiązek podatkowy w CIT. Takie stanowisko potwierdził dyrektor KIS w interpretacji z 29 marca 2018 r. (0111-KDIB1-3.4010.71.2018.1.PC), w której czytamy: „(...) odnosząc się do kwestii zaliczenia do przychodów podatkowych ujemnej wartości firmy powstałej z tytułu sprzedaży całości przedsiębiorstwa, wskazać należy, że pojęcie ujemnej wartości firmy jest wyłącznie kategorią bilansową i jej ujęcie w księgach rachunkowych nie powoduje bezpośrednio skutków podatkowych(…). Tym samym, jeżeli w wyniku sprzedaży przedsiębiorstwa powstanie ujemna wartość firmy nie będzie ona podlegała zaliczeniu do przychodów podatkowych.” Ponadto należy wskazać, że transakcja sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części jest także wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.