W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Czy można poprawić sprawozdanie finansowe za lata ubiegłe?
Biuletyn Podatki i Rachunkowość:

Czy można poprawić sprawozdanie finansowe za lata ubiegłe?

19 kwietnia 2018

Michał Topulniak, "Vademecum Głównego Księgowego" |

Pytanie: Spółka zatwierdziła sprawozdanie dla jednostek mikro, zostało opublikowane. Przy przygotowaniu kolejnego sprawozdania po zmianie księgowości okazało się, że bilans został sporządzony na dzień 1.12.2016 r. a nie na 31.12.2016 r. Rachunek zysków i strat został wykonany na dzień 31.12.2016 r. W konsekwencji powstaje brak spójności między wykonanymi raportami. Sprawozdanie nie było badane przez biegłego rewidenta.

Jakie kroki powinna podjąć spółka aby poprawnie przygotować sprawozdanie za 2017 r., poprawić sprawozdanie 2016 r.?

Odpowiedź: W opisanej sytuacji nie ma już możliwości poprawy sprawozdania finansowego za rok 2016, które zostało zatwierdzone. Sporządzając sprawozdanie finansowe za rok 2017 należy przygotować dane porównywalne w bilansie na dzień 31.12.2016 r. Jednocześnie w informacji dodatkowej konieczne jest opisanie zaistniałego błędu, z zaznaczeniem, że błędne dane (przygotowane na 1.12.2016 r.) zostały poprawione i zaprezentowane wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 54ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości - dalej u.o.r. - jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej.

Jeżeli jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, o których mowa powyżej, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, to ich skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała.

Jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za spełniające wymagania określone w art. 4 ust. 1u.o.r., to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako "zysk (strata) z lat ubiegłych".