W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
 • Zysk spółki komandytowej
Biuletyn:

Zysk spółki komandytowej

12 lipca 2017

Tadeusz Waślicki, "Vademecum Głównego Księgowego" |

Pytanie
W jaki sposób należy dokonywać księgowania dotyczącego wyniku spółki komandytowej w księgach sp. z o.o. będącej komplementariuszem w poszczególnych przypadkach:

 1. Spółka komandytowa osiągnęła zysk, który zostanie podzielony pomiędzy wspólników. Czy poprawna będzie ewidencja przychodów finansowych w sp. z o.o. na koniec roku obrotowego, czy może bezwzględnie powinno to być zaksięgowane w dacie uchwały?
  Spółka z o.o. zatwierdza sprawozdanie dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania spółki komandytowej.
 2. Spółka komandytowa osiągnęła zysk, który przekazuje na kapitał zapasowy.
  Czy takie zdarzenie powoduje w spółce z o.o. wzrost wartości długoterminowych aktywów finansowych z tytułu udziałów w spółce komandytowej?
 3. Spółka komandytowa poniosła stratę, którą zamierza pokryć z zysków z lat przyszłych. Nie podjęła decyzji o jej pokryciu.

Czy taka sytuacja powinna być zaprezentowana w bilansie spółki z o.o.?

 

Odpowiedź

Spółka z o.o., będąca komplementariuszem spółki komandytowej, nie ujmuje w swoich księgach rachunkowych przychodów ani kosztów spółki komandytowej, przypadających na jej udziały. Dolicza je natomiast na bieżąco (w ewidencji pozaksięgowej) na podstawie pisemnych informacji przekazanych przez spółkę komandytową, do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. W ewidencji księgowej spółki z o.o. ujmuje się natomiast należną kwotę zysku z tytułu udziału w spółce komandytowej przypadającą na rzecz spółki z o.o. lub ewentualną wpłatę do spółki komandytowej, na pokrycie jej straty.

W księgach rachunkowych spółki z o.o. będącej komplementariuszem, ewidencji podlegać będą operacje gospodarcze bezpośrednio związane z jej funkcjonowaniem, jako wspólnika, co przykładowo może dotyczyć:

 1. wniesienia wkładów do spółki komandytowej przez spółkę z o.o.,
 2. kosztów wynajmu lokalu i obsługi administracyjnej,
 3. wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki komandytowej – jeżeli zgodnie z umową spółki komandytowej zezwalała ona, aby szczegóły wynagrodzeń wskazywała jednomyślnie uchwała wspólników,
 4. operacje przeprowadzane za pośrednictwem rachunku bankowego spółki z o.o., tj. zapłata za faktury, opłaty bankowe, odsetki od zgromadzonych na rachunku środków pieniężnych, co w zasadzie nie powinno mieć miejsca.

Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości, spółka z o.o., jako wspólnik spółki komandytowej, zalicza otrzymaną kwotę z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej do przychodów finansowych. Dla celów podatku dochodowego nie zalicza się jej do przychodów podlegających opodatkowaniu w roku otrzymania, gdyż dochód ten został opodatkowany proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku spółki komandytowej za poprzedni rok podatkowy.

Zysk spółki komandytowej, w kwocie przypadającej na spółkę z o.o., należy ująć w jej księgach rachunkowych na podstawie uchwały wspólników spółki komandytowej o jego podziale – po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, zapisem:
Wn konto 131 Bieżące rachunki bankowe lub 249 Inne rozrachunki i rozliczenia – w analityce: Rozrachunki ze spółką komandytową,
Ma konto 755 Pozostałe przychody finansowe – w analityce nie stanowiące przychodów podatkowych.

Przeznaczenie zysku spółki komandytowej na inne cele niż jego wypłata udziałowcom nie spowoduje zapisów w księgach rachunkowych udziałowców, w omawianym przypadku Państwa spółki z o.o. Zdarzenie to nie spowoduje w spółce z o.o. wzrostu wartości długoterminowych aktywów finansowych z tytułu udziałów w spółce komandytowej.

Straty poniesionej przez spółkę komandytową nie ujmuje się w księgach rachunkowych wspólnika.
Spółka z o.o. jako komplementariusz spółki komandytowej ujmuje natomiast w swoich księgach oprócz należnej kwoty zysku z tytułu udziału w spółce komandytowej ewentualne wpłaty dokonane na pokrycie straty spółki komandytowej, księgując je:

 1. należna wpłata na pokrycie straty spółki komandytowej:
  Wn konto 759 Pozostałe koszty finansowe,
  Ma konto 249 Inne rozrachunki i rozliczenia – w analityce: Rozrachunki ze spółką komandytową,
 2. przelew środków pieniężnych na pokrycie straty w spółce komandytowej:
  Wn konto 249 Inne rozrachunki i rozliczenia – w analityce: Rozrachunki ze spółką komandytową
  Ma konto 131 Bieżące rachunki bankowe.

Ujętą w ciężar kosztów finansowych spółki z o.o. kwotę wpłaty na pokrycie straty spółki komandytowej ujmuje się w rachunku zysków i strat jako „Inne koszty finansowe" w wierszu K.IV kalkulacyjnego rachunku zysków i strat lub H.IV porównawczego rachunku zysków i strat sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.