W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Nagroda jubileuszowa wypłacona po terminie
Biuletyn:

Nagroda jubileuszowa wypłacona po terminie

13 lipca 2017

Mariusz Pigulski, "Płace w firmie" |

Pytanie: prowadzę firmę usługowo-handlową i w czerwcu br. będę wypłacał jednemu z pracowników nagrodę jubileuszową z opóźnieniem. Czy podstawą jej wymiaru powinna być:

  • stawka pensji należna w dniu nabycia nagrody przypadającym na 28.06.2014 r., kiedy to podwładny otrzymywał co miesiąc płacę zasadniczą w kwocie 2841 zł brutto oraz 15% premii, czy też
  • stawka pensji z dnia wypłaty nagrody – obecnie zatrudniony ma prawo do pensji zasadniczej w wysokości 3596 zł, dodatku funkcyjnego – 91 zł oraz 10% premii liczonej od obu wymienionych składników?

Czy w związku ze zwłoką w wypłacie obowiązkowe są odsetki?

Odpowiedź: podstawą wyliczeń nagrody jubileuszowej powinno być wynagrodzenie przysługujące w dniu jej wypłaty (chyba że obowiązujące w zakładzie wewnętrzne uregulowania stanowią inaczej). Z uwagi na fakt, iż pracownik otrzymuje wspomniane świadczenie z opóźnieniem, należą mu się odsetki ustawowe lub wyższe, jeśli tak przewiduje umowa o pracę lub zakładowe akty normatywne.

Pracodawca prywatny może ustanowić prawo do nagrody jubileuszowej i określić reguły jej przyznawania w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania, bądź w umowie o pracę. Jeśli uregulowania zawarte we wspomnianych dokumentach nie przewidują inaczej, należy uznać, iż podstawę obliczeń jubileuszówki w prywatnym zakładzie pracy stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu zyskania prawa do opisywanej nagrody, a jeżeli dla podwładnego jest to korzystniejsze – wynagrodzenie należne mu w dniu jej wypłaty. Takie rozwiązanie stosuje się np. w przypadku pracowników samorządowych oraz pracowników urzędów państwowych.

Zasadniczo podmiot zatrudniający pracownika, któremu przysługuje nagroda jubileuszowa powinien wypłacać ją w dniu, w którym upływa okres uprawniający do jej nabycia. Jeśli tego nie czyni, wówczas popada w opóźnienie, z czym wiąże się prawo pracownika do odsetek za zwłokę. Jak wynika z art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego (stosowanego także do stosunków pracy na mocy art. 300 Kodeksu pracy), jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.

Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, pracownikowi przysługują odsetki ustawowe, określone przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Aktualnie (od 01.01.2016 r.) odsetki ustawowe wynoszą 7% w stosunku rocznym (od 15.12.2008 r. do 22.12.2014 r. wynosiły one 13%, a w okresie 23.12.2014 r. - 31.12.2015 r. – 8%).

 

Podstawa prawna:

  • art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.),
  • art. 481 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.),
  • § 8 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1786),
  • § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. z 2010 r. nr 27, poz. 134 ze zm.),
  • obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (M.P. z 2016 r. poz. 47).