W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
 • Kalkulacja podatków po zmianach ustaw o CIT i PIT w 2018 roku
Biuletyn:

Kalkulacja podatków po zmianach ustaw o CIT i PIT w 2018 roku

23 października 2017

Barbara Dąbrowska, "Rachunkowość i Podatki dla praktyków" |

Zgodnie z przedstawionym przez Ministerstwo Finansów projektem z 6 lipca 2017 r. nowelizacji o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w 2018 roku nastąpi wdrożenie mechanizmu minimalizacji unikania opodatkowania.

Planowane zmiany będą przeciwdziałać optymalizacji podatkowej w następujących obszarach:

 1. wykorzystywania podatkowej grupy kapitałowej jako instytucji optymalizacji podatkowej,
 2. nadmiernego finansowania długiem prowadzonej działalności gospodarczej,
 3. transferowania dochodów do podmiotów położonych w państwach o preferencyjnych zasadach podatkowych,
 4. kompensowania strat sztucznie wytworzonych poprzez operacje finansowe z dochodami osiągniętymi z prowadzonej działalności gospodarczej,
 5. wprowadzania do ksiąg fikcyjnych usług niematerialnych, które fizycznie nie zostały wykonane i uznanie powyższych jako koszty uzyskania przychodów.

Ponadto projekt przewiduje podwyższenie do 5 000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiających jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie do kosztów uzyskania przychodów.

Pod obecnymi rządami ustawy o CIT i PIT zarówno zyski, jak też straty kapitałowe są kompensowane z pozostałymi dochodami/stratami.
Proponowane zmiany wprowadzają obowiązek kalkulowania zobowiązania podatkowego dla zysków kapitałowych i pozostałych zysków odrębnie oraz brak możliwości kompensowania zysków/strat z działalności kapitałowej i innych dochodów.

Straty podatkowe poniesione z konkretnego źródła dochodów, czyli kapitałowych lub pozostałych mogą być kompensowane w ciągu kolejnych 5 lat, ale jedynie w obrębie dochodów kapitałowych w odniesieniu do strat kapitałowych i pozostałych dochodów w odniesieniu do pozostałych strat.
Stawka podatkowe zarówno dla dochodów kapitałowych, jak też pozostałych nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosić 19%.

Ustawodawca wskazał główne źródła z dochodów kapitałowych, do których należą:

 1. dywidendy,
 2. umorzenia udziałów,
 3. pożyczki partycypacyjne,
 4. zbycie wierzytelności,
 5. zbycie papierów wartościowych,
 6. zbycie udziałów (w tym sprzedaż),
 7. połączenia,
 8. podział,
 9. aport,
 10. dochody z majątku likwidowanego,
 11. przychody z niektórych wartości niematerialnych i prawnych (prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, know-how, licencje).

Kolejna zmiana określona w projekcie ustawy z 6 lipca 2017 r. dotyczy zasad kalkulacji niedostatecznej kapitalizacji. Nowe założenia będą miały zastosowanie do finansowania udzielonego przez podmioty powiązane, niepowiązane i zagraniczne zakłady położone na terytorium RP podatnikom podatku od osób prawnych.
Otwarty katalog kosztów finansowania dłużnego zawiera następujące pozycje:

 1. odsetki,
 2. opłaty,
 3. prowizje,
 4. część odsetkową raty leasingowej,
 5. kary i opłaty za opóźnienie w dokonywaniu płatności,
 6. koszty instrumentów pochodnych,
 7. premie.

Wprowadzono limit odliczeń odsetek według wzoru:
nadwyżka kosztów finansowania dłużnego nad kwotę 30% * [dochód stanowiący podstawę opodatkowania + odpisy amortyzacyjne od środków trwałych + dodatnia różnica między przychodami i kosztami finansowania zewnętrznego].

Koszty finansowania dłużnego z pominięciem spółek powstałych w wyniku przekształcenia, łączenia bądź podziału wyłączone z kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w następnych latach podatkowych.
Ograniczenie nie ma zastosowania do:

 1. przedsiębiorstw finansowych (zakładów ubezpieczeń, instytucji kredytowych), z wyłączeniem instytucji pożyczkowych,
 2. w przypadku, gdy nadwyżka finansowania dłużnego nie przekroczy w roku podatkowym 120 000 zł.