W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Czy stowarzyszenie opłaca składki na FP i FGŚP?
Biuletyn:

Czy stowarzyszenie opłaca składki na FP i FGŚP?

21 września 2016

"Ubezpieczenia społeczne w praktyce" |

Pytanie: stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń oraz w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców ma zawarte umowy ze zleceniobiorcami, za których opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Stowarzyszenie nie zatrudnia żadnych pracowników. Czy za zleceniobiorców, a w przyszłości za pracowników, należy opłacać składki na FP i FGŚP?

Odpowiedź: sprawę opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych regulują dwie różne ustawy. 

Bez składek na FGŚP

Kwestie związane z opłacaniem składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych reguluje ustawa z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Niewypłacalność pracodawcy, o której mowa jest w art. 2 ust. 1, nie zachodzi w odniesieniu do osób prawnych podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wpisanych do rejestru przedsiębiorców z tytułu wykonywania działalności gospodarczej. W konsekwencji stowarzyszenie prowadzące działalność nie opłaca składek na FGŚP ani za zleceniobiorców, ani za pracowników.

Składki na FP według zasad ogólnych

Obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy należy ustalać na zasadach ogólnych, ponieważ fakt, że płatnikiem składek jest stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą, nie ma żadnego znaczenia. Obowiązkowe składki na FP, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia podstawy, do kwoty 30-krotności, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, opłacają m.in.: pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia.

W przypadku jednostek organizacyjnych na obowiązek opłacania składek na FP za zleceniobiorców nie ma wpływu to, czy zatrudniają co najmniej jednego pracownika, czy też nie zatrudniają żadnej osoby w ramach stosunku pracy. Obowiązek opłacania składek na FP ustala się na zasadach ogólnych. Stowarzyszenie należy traktować jako jednostkę organizacyjną, dlatego fakt niezatrudniania pracowników nie zwalnia z obowiązku opłacania składek za zleceniobiorców.

Kiedy płatnik musi opłacać składki na FP za zleceniobiorców?

Jeżeli zleceniobiorca z umowy zlecenia obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym i jego podstawa wymiaru składek jest równa co najmniej płacy minimalnej, to należy opłacać za niego składkę na Fundusz Pracy.

Problem może pojawić się przy umowach zlecenia trwających kilka miesięcy z określonym w umowie wynagrodzeniem za pracę w stawce miesięcznej. Wtedy, aby ustalić obowiązek opłacania składek na FP, należy przeliczyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na okres miesiąca. Jeżeli zleceniobiorca wykonywał pracę przez niepełny miesiąc (np. z uwagi na rozpoczęcie lub zakończenie wykonywania umowy w trakcie miesiąca), należy ustalać, ile wynosiłaby podstawa wymiaru, gdyby pracę wykonywał przez cały miesiąc. Jeżeli ustalona w ten sposób podstawa wymiaru składek jest co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia, to składkę na FP należy opłacić.

Nie trzeba przeliczać wynagrodzenia, jeżeli w umowie zlecenia nie określono wynagrodzenia za pracę w stawce miesięcznej, ale w inny sposób. Wtedy o obowiązku opłacania składek na FP decyduje wysokość przychodu, jaki w danym miesiącu otrzymał zleceniobiorca. Jeżeli wypłacony w danym miesiącu przychód (stanowiący podstawę wymiaru składek) z umowy zlecenia jest co najmniej równy kwocie minimalnego wynagrodzenia, zleceniodawca ma obowiązek opłacić składki na FP.

W jakich przypadkach składki na FP nie są należne?

Ustalając obowiązek opłacania składki na FP musimy pamiętać o tym, że istnieje on tylko wtedy, gdy łączna podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonego jest równa co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia (aktualnie 1.850 zł). Płatnik, który ma umowy ze zleceniobiorcami obowiązkowo podlegającymi ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na kwoty niższe od płacy minimalnej, powinien uzyskać oświadczenia, czy mają one inne tytuły, z których obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jeżeli zleceniobiorca złoży oświadczenie, że oprócz umowy zlecenia nie ma innych tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, składki na Fundusz Pracy nie należy opłacać.

Trzeba też pamiętać, że zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, składki na FP nie opłacamy za osoby, które ukończyły 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna).

Podstawa prawna:

  • art. 2 ust. 2 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tekst jedn.: Dz.U z 2014 r. poz. 272 ze zm.),
  • art. 104 ust. 1 pkt 1 lit. a lit. c, art. 104 ust. 3 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 645).