W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Dokumentacja związana z klasyfikacją środków trwałych
Biuletyn:

Dokumentacja związana z klasyfikacją środków trwałych

01 lutego 2017

Artur Hołda, Anna Staszel, "C.H. Beck" |

1. Zmiany w KŚT w 2018 r. w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów

Zmiany w KŚT były spowodowane m.in. zmianami w PKWiU. Nowe przepisy różnią się od poprzednio obowiązującej KŚT w obszarze tytułów grupowania oraz zakresu grup, zmian kodów grup czy też rozszerzenia opisu poszczególnych grup. Jak wskazuje GUS, zmiany dotyczą 16% spośród wszystkich pozycji zawartych w KŚT, jednak w dużej mierze odnoszą się do środków trwałych często występujących w jednostkach (np. zmiany dotyczącej numeracji rodzaju „Zestawy komputerowe”). W praktyce jednostek sektora finansów publicznych zmiany więc mogą dotyczyć ok. 80% liczby obiektów inwentarzowych  zważywszy na strukturę przedmiotową środków trwałych, w których z reguły przeważają meble (zamiana kodu rodzaju z 808 na 809 oraz zespoły komputerowe – zamiana kodu rodzaju 491 na 487).

Poniższa tabela zawiera porównanie KŚT z 2010 r. z nowymi przepisami. Zrobiliśmy wyciąg jedynie tych  pozycji, które są różne w obydwu klasyfikacjach.

 

Tabela 11. Porównanie zasad klasyfikacji środków trwałych według KŚTR10 i KŚTR

KŚTR10 Nazwa KŚTR Nazwa

 

01 UŻYTKI ROLNE 01* GRUNTY ROLNE

 

020 Lasy 01*
020
GRUNTY ROLNE
Lasy

 

021 Grunty zadrzewione i zakrzewione 017
021
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych;
Grunty zadrzewione i zakrzewione

 

03 GRUNTY ZABUDOWANE I URBANIZOWANE 03
04
GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE;
TERENY KOMUNIKACYJNE

 

033 Zurbanizowane tereny niezabudowane 033 Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

 

035 Użytki kopalne 035* Użytki kopalne

 

036 Tereny komunikacyjne 040
041
042
043
Drogi;
Tereny kolejowe;
Inne tereny komunikacyjne;
Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych

 

04 UŻYTKI EKOLOGICZNE 05 UŻYTKI EKOLOGICZNE

 

040 Użytki ekologiczne 050 Użytki ekologiczne

 

05 TERENY RÓŻNE 07 TERENY RÓŻNE

 

050 Tereny różne 035*
070
Użytki kopalne;
Tereny różne

 

06 NIEUŻYTKI 01* GRUNTY ROLNE

 

060 Nieużytki 018
035*
Nieużytki;
Użytki kopalne

 

070 Grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych 060
061*
062*
Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi;
Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi;
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi

 

071 Grunty pod wodami powstałe w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych 061*
062*
Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi;

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi

 

221 Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych 221 Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych

 

223 Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne 220*
223
Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe;
Mosty, wiadukty, estakady, tunele

 

225 Melioracje wodne podstawowe 225 Urządzenia melioracji wodnych podstawowych

 

226 Melioracje wodne szczegółowe 226 Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych

 

320 Turbiny parowe 320* Turbiny i maszyny parowe

 

321 Turbiny wodne 321 Turbiny hydrauliczne i koła wodne

 

322 Maszyny parowe tłokowe 320* Turbiny i maszyny parowe

 

323 Silniki spalinowe na paliwo lekkie 322 Silniki spalinowe na paliwo lekkie (niezespolone)

 

324 Silniki spalinowe na paliwo ciężkie 323 Silniki spalinowe na paliwo ciężkie (niezespolone)

 

325 Silniki spalinowe na paliwo gazowe 324 Silniki spalinowe na paliwo gazowe (niezespolone)

 

326 Silniki wiatrowe 325 Silniki wiatrowe

 

327 Koła wodne 321 Turbiny hydrauliczne i koła wodne

 

328 Silniki napędzane sprężonym powietrzem 326 Silniki napędzane sprężonym powietrzem

 

332 Silniki elektryczne asynchroniczne, klatkowe – 50 Hz 332* Silniki elektryczne asynchroniczne, klatkowe, pierścieniowe – 50 Hz

 

333 Silniki elektryczne asynchroniczne, pierścieniowe – 50 Hz 332* Silniki elektryczne asynchroniczne, klatkowe, pierścieniowe – 50 Hz

 

334 Silniki elektryczne synchroniczne – 50 Hz 333 Silniki elektryczne synchroniczne – 50 Hz

 

335 Prądnice synchroniczne – 50 Hz 334 Prądnice synchroniczne – 50 Hz

 

336 Silniki prądu przemiennego pracujące przy innych częstotliwościach 335 Silniki prądu przemiennego pracujące przy innych częstotliwościach

 

337 Silniki komutatorowe prądu przemiennego 336 Silniki komutatorowe prądu przemiennego

 

338 Kompensatory synchroniczne 337 Kompensatory synchroniczne

 

339 Układy napędowe elektryczne skojarzone
oraz silniki liniowe
338 Układy napędowe elektryczne skojarzone oraz silniki liniowe

 

434 Maszyny i urządzenia do zamykania, korkowania, etykietowania itp. 434 Maszyny i urządzenia do zamykania, korkowania, etykietowania

 

440 Pompy nurnikowe i tłokowe 440* Pompy
441 Pompy wirowe 440* Pompy
442 Pompy rotacyjne 440* Pompy
443 Pompy zębate 440* Pompy
444 Sprężarki 441 Sprężarki
445 Dmuchawy i ssawy 442* Dmuchawy, ssawy i wentylatory
446 Wentylatory 442* Dmuchawy, ssawy i wentylatory
460 Wymienniki przeponowe dwupłaszczowe 460* Wymienniki przeponowe, inne niż rurowe
461 Wymienniki przeponowe płaszczowo-rurkowe 460* Wymienniki przeponowe, inne niż rurowe
462 Wymienniki przeponowe komorowo-grzejnikowe 460* Wymienniki przeponowe, inne niż rurowe
463 Wymienniki przeponowe płaszczowo-wężownicowe 460* Wymienniki przeponowe, inne niż rurowe
464 Wymienniki przeponowe dwupłaszczowo-wężownicowe 460* Wymienniki przeponowe, inne niż rurowe
465 Wymienniki przeponowe rurowe 461 Wymienniki przeponowe rurowe
466 Wymienniki przeponowe kanałowe 460* Wymienniki przeponowe, inne niż rurowe
470 Mieszalniki cieczy bezciśnieniowe z urządzeniami mieszającymi lub przesuwającymi 470* Mieszalniki cieczy
471 Mieszalniki cieczy na ciśnienie do 16 atm. z mechanizmami mieszającymi 470* Mieszalniki cieczy
472 Mieszalniki cieczy na ciśnienie powyżej 16 atm. z mechanizmami i urządzeniami mieszającymi 470* Mieszalniki cieczy
473 Skrubery 471 Skrubery
474 Kolumny 472 Kolumny
475 Aparaty bębnowe 473 Aparaty bębnowe
476 Aparaty walcowe skrobakowe 474 Aparaty walcowe skrobakowe
477 Suszarki komorowe 475 Suszarki komorowe

 

485 Urządzenia i aparaty chłodnicze nieprzenośne 485* Urządzenia i aparaty chłodnicze

 

486 Urządzenia i aparaty chłodnicze przenośne 485* Urządzenia i aparaty chłodnicze

 

49 POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALIZOWANE I SPECJALNE, OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 48* POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

 

491 Zespoły komputerowe 487 Zespoły komputerowe

 

518 Aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych, kartograficznych itp. 518 Aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych, kartograficznych

 

535 Maszyny i urządzenia do produkcji żarówek i lamp elektronowych 535 Maszyny i urządzenia do produkcji żarówek i lamp elektronowych oraz innych źródeł światła

 

6 URZĄDZENIA TECHNICZNE 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE
60 ZBIORNIKI NAZIEMNE 60 ZBIORNIKI
600 Zbiorniki naziemne ceglane 600 Zbiorniki ceglane
601 Zbiorniki naziemne betonowe 601 Zbiorniki betonowe
602 Zbiorniki naziemne drewniane 602 Zbiorniki drewniane
603 Zbiorniki naziemne z tworzyw naturalnych i sztucznych 603 Zbiorniki z tworzyw naturalnych i sztucznych
604 Zbiorniki naziemne stalowe 604 Zbiorniki stalowe
605 Zbiorniki naziemne z metali nieżelaznych 605 Zbiorniki z metali nieżelaznych
62 URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA DLA TELEFONII I TELEGRAFII 62 URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE

 

622 Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne 622 Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu

 

623 Urządzenia teletransmisji przewodowej 623* Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii

 

626 Urządzenia dla telefonii 623* Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii

 

627 Urządzenia dla telegrafii 623* Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii

 

629 Pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne 629 Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji

 

633 Baterie stacjonarnych akumulatorów elektrycznych 633* Ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne

 

634 Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych 633* Ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne

 

641 Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki itp. 641 Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki itp.

 

654 Urządzenia do oczyszczania wody 653* Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków

 

658 Urządzenia do oczyszczania ścieków 653* Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków

 

747 Naczepy 747* Naczepy i przyczepy

 

748 Przyczepy 747* Naczepy i przyczepy

 

760 Wózki jezdniowe z pomostem stałym o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 760* Wózki jezdniowe

 

761 Wózki jezdniowe podnośnikowe z nisko podnoszoną platformą o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 760* Wózki jezdniowe

 

762 Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 760* Wózki jezdniowe

 

763 Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie spalinowym 760* Wózki jezdniowe

 

764 Wózki jezdniowe transportowe ze stałą platformą i żurawiem o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 760* Wózki jezdniowe

 

768 Pozostałe wózki jezdniowe 760* Wózki jezdniowe

 

800 Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp. 800 Narzędzia, przyrządy, sprawdziany

 

804 Wyposażenie i sprzęt cyrkowy 804 Urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu oraz sprzęt cyrkowy

 

806 Kioski, budki, baraki, domki kempingowe itp. 806 Kioski, budki, baraki, domki kempingowe

 

808 Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane 809 Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane

 

Źródło: KŚTR10 i KŚTR

2. Problemy związane ze zmianą numeru inwentarzowego środka trwałego

Zmiany w  zakresie KŚT mogą wiązać się z koniecznością przekodowania dotychczasowych numerów środków trwałych, zgodnie z KŚTR, oraz ponownego oznakowania środków trwałych.
Jednostki, w związku ze zmianą przepisów w zakresie KŚT, mają obowiązek wprowadzenia  do kart inwentarzowych obiektów, dla których został zmieniony kod grupy, podgrupy lub rodzaju nowego kodu, przy zachowaniu informacji o starym kodzie. Wprowadzenie do kart obiektów aktualnego numeru KŚT umożliwia sporządzenie sprawozdania statystycznego o stanie i ruchu środków trwałych, jak również przyjęcie odpowiedniej stawki amortyzacji.
Obowiązek nadania przez jednostki nowych numerów inwentarzowych posiadanym już środkom trwałym zależy od tego, jaka jest struktura numeru inwentarzowego w danej jednostce. Jeżeli numery inwentarzowe środka trwałego nie zawierają w sobie kodu grupy rodzajowej, zgodnie z KŚT (nie ma obowiązku, aby zawierały taki numer), wówczas nie ma potrzeby dokonywania zmian w numeracji inwentarzowej środków trwałych.

Ważne

Celem nadawania numerów inwentarzowych środkom trwałym, wprowadzania ich do ewidencji księgowej, jak i nanoszenia numerów na środki trwałe jest powiązanie fizycznych obiektów (środków trwałych) z zapisem w ewidencji, co umożliwia dokonanie spisu z natury i zidentyfikowanie każdego konkretnego środka trwałego. Sposób nadawania numeracji inwentarzowej określa jednostka (nie musi  być oparta o kod KŚT, choć przeważnie jednostki stosują numerację ściśle powiązaną z kodami KŚT) – ważne, aby numeracja umożliwiała  spełnienie wskazanego powyżej celu.

Jeżeli w numerze inwentarzowym środka trwałego zamieszczony jest kod rodzaju czy grupy rodzajowej środka trwałego, wtedy zmiana kodu (zgodnie z nowymi przepisami) pociąga za sobą również zmianę jednego z członów numeru inwentarzowego. Wówczas, po zmianie kodu inwentarzowego na nowy, jednostka może nanieść na wszystkie środki trwałe, których dotyczy zmiana numeru, zmienione kody inwentarzowe, albo – jeśli  nanoszenie nowych kodów czy drukowanie etykiet, w przypadku gdy liczba środków trwałych ze zmienionym kodem jest znaczna, okazałoby się nieekonomiczne – określić sposób na powiązanie zamieszczonego na środkach trwałych starego numeru inwentarzowego z uaktualnionym numerem zawartym w karcie inwentarzowej.

3. Problem określenia obiektu inwentarzowego z punktu widzenia rachunkowości

Obiekt inwentarzowy jest podstawową jednostką ewidencji środków trwałych: wartość początkową, okres i metodę amortyzacji ustala się dla każdego obiektu inwentarzowego. Jednak obiekt inwentarzowy, oprócz podstawowego środka trwałego (w skład którego mogą wchodzić różne części składowe tego środka), może obejmować również części dodatkowe – w szczególności, jeżeli są one z nim związane na stałe (w sposób fizyczny lub na podstawie przepisów prawa).

Warunkiem zaklasyfikowania środka trwałego do obiektu inwentarzowego jest ustalenie, że ten składnik aktywów spełnia warunki umożliwiające uznanie go za środek trwały, a w dalszej kolejności przyporządkowanie go do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju KŚT. Następnie każdemu obiektowi inwentarzowemu nadaje się niepowtarzalny, kolejny numer inwentarzowy oraz zamieszcza się go (w miarę możliwości) w sposób trwały na obiekcie. Numer inwentarzowy wraz z opisem obiektu inwentarzowego, którego numer dotyczy, ujmuje się następnie odpowiednio w ewidencji księgowej.

Obiektem inwentarzowym może być zarówno pojedynczy obiekt inwentarzowy, jak i zbiorczy obiekt inwentarzowy, przy czym zbiorczy obiekt inwentarzowy mogą tworzyć obiekty zespolone funkcjonalnie, w skład których mogą wchodzić środki trwałe różne pod względem rodzaju, ale łącznie pełniące tę samą funkcję (np. taśma produkcyjna), lub obiekty zespolone rodzajowo, w skład których wchodzą środki trwałe identyczne lub podobne pod względem  rodzaju (np. meble).

Utworzenie zespolonego funkcjonalnie obiektu inwentarzowego polega na powiązaniu ze sobą kilku środków trwałych (mogących należeć do różnych grup KŚT) w celu łącznego spełniania przez nie określonych funkcji (np. urządzenia i maszyny powiązane ze sobą w jedną linię obróbki lub jeden ciąg technologiczny).

Utworzenie zbiorczego obiektu inwentarzowego zespolonego rodzajowo jest możliwe
wyłącznie dla obiektów należących do tej samej grupy KŚT, pod warunkiem, że ich wartość początkowa nie jest wyższa od dolnej granicy wartości uznawania środków trwałych zgodnie z polityką rachunkowości (np. mają wartość  niższą od kwoty 3500 zł, jeżeli jednostka przyjęła podatkowy limit uznawania środków trwałych). Przykładem są meble, telewizory, drobny sprzęt AGD.

4. Objaśnienia do wzorów

4.1. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji środków trwałych w zakresie stosowania KŚT

8.1.1. Osoby odpowiedzialne

Za sporządzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji środków trwałych oraz za jej późniejszą aktualizację odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki.

4.1.2. Cel

Instrukcja ewidencji środków trwałych wdraża do jednostki KŚT, uszczegóławiając tę klasyfikację zgodnie ze specyfiką każdej jednostki.

Każda jednostka jest zobowiązania, na mocy art. 17 ust. 1 RachunkU, do prowadzenia ewidencji środków trwałych, w szczególności prowadzenia ksiąg pomocniczych dla środków trwałych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych.

Ważne

Co prawda RachunkU nie określa wprost formy, w jakiej powinny być prowadzone księgi pomocnicze dla środków trwałych (sposób prowadzenia ewidencji analitycznej dla środków trwałych ustala kierownik jednostki w polityce rachunkowości), jednak jest wskazane, aby tę ewidencję prowadzić z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje określone przez KŚTR.

Wskazanie do prowadzenia ewidencji księgowej środków trwałych zgodnie z KŚT wynika m.in. z faktu, że zgodnie z ustawą o rachunkowości – dalej RachunkU, prowadzenie księgowości w jednostce powinno zapewnić dostarczanie przez ewidencję bilansową danych umożliwiających jednostce rozliczanie się z podatku dochodowego – stawki amortyzacji podatkowej są powiązane właśnie z KŚT.

Instrukcja ewidencji środków trwałych powinna uwzględniać specyfikę danej jednostki, poszerzając szczegółowość klasyfikacji zawartej w KŚT, w zależności od rodzaju środków trwałych wykorzystywanych w jednostce (np. w jednostkach produkcyjnych w branży przemysłu tworzyw sztucznych wykorzystujących różne maszyny w ramach grupy 503 można wyszczególnić i nadać oznaczenia osobno np. dla pras hydraulicznych – 503-1, wtryskarek – 503-2 i zgrzewarek – 503-3).

4.1.3. Procedury

Kierownik jednostki w ramach zarządzenia może wprowadzić instrukcję ewidencji środków trwałych, jeżeli zasady nadawania numerów inwentarzowych nie zostają określone w innym dokumencie.

4.1.4. Terminy

W związku z tym, że dla celów rachunkowych i podatkowych KŚTR zacznie obowiązywać od 1.1.2018 r., jednostki mogą wdrożyć instrukcję ewidencji środków trwałych podaną jako wzór od 1.1.2018 r. DO tego czasu jednostki są obowiązane stosować zasady wynikające z KŚT10

4.1.5. Przechowywanie dokumentów

Instrukcję ewidencji środków trwałych należy przechowywać przez okres nie krótszy niż pięć lat od upływu jej ważności. Ten okres oblicza się, zaczynając pod początku roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczą dane zbiory.

 

5. Wzory 

 

5.1. Zarządzenie prezesa zarządu w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji środków trwałych (zgodnie z KŚTR obowiązującym od 1.1.2018 r.)

[Wzór]

………………………………
(miejscowość, data)

Zarządzenie prezesa zarządu nr ...... w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji środków trwałych w
……………………………..
(nazwa jednostki)

§ 1
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2016, poz. 1864) z dniem 01.01.2018 roku wprowadzam do stosowania w ..................... (nazwa jednostki) instrukcję ewidencji środków trwałych zgodnie z klasyfikacją środków trwałych zawartą w tym rozporządzeniu.
§ 2
Instrukcja ewidencji środków trwałych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes zarządu
…………………….

 

 

5.2. Instrukcja ewidencji środków trwałych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2016, poz. 1864)

[Wzór]

Załącznik nr 1 do zarządzenia prezesa zarządu nr… w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji środków trwałych

§ 1 

1. Do środków trwałych zalicza się w szczególności:
1) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu),
2) budynki, lokale, prawa do lokali oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, ujęte w KŚT w grupach 1 i 2,
3) urządzenia techniczne i maszyny, ujęte w KŚT w grupach 3, 4, 5 i 6,
4) środki transportu, ujęte w KŚT w grupie 7,
5) inne środki trwałe, ujęte w KŚT w grupie 9.
2. Ulepszenia (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja) w obcych środkach trwałych są klasyfikowane do odpowiednich grup KŚT, w zależności od środka trwałego, którego dotyczą.
3. Środki trwałe stanowiące aktywa jednostki użytkowane na podstawie umowy leasingu są klasyfikowane do odpowiednich grup KŚT, w zależności od środka trwałego, którego dotyczą.
4. Środki trwałe ewidencjonuje się według KŚT w sposób następujący: x grupa, xx podgrupa, xxx rodzaj – zgodnie z KŚT. Ponadto wprowadza się zbiór w ramach danego rodzaju, zgodnie z § 2, oznaczany xxx-xx.
5. Środki trwałe o wartości powyżej ……… (kwota zgodna z zapisami polityki rachunkowości różnicująca środki trwałe niskocenne, np. 3500 zł) wprowadza się do ewidencji w następujący sposób: „skrócona nazwa jednostki”/rok przyjęcia do używania środka trwałego/numer grupy zgodnie z KŚT/numer podgrupy zgodnie z KŚT/numer rodzaju zgodnie z KŚT/numer zbioru zgodnie z § 2, jeżeli jest wprowadzony/kolejny numer inwentarzowy.
6. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej ……… (kwota jw. np. 3500 zł) oznakowuje się następująco: „skrócona nazwa jednostki”/rok przyjęcia do używania środka trwałego /miejsce użytkowania środka trwałego/kolejny nr inwentarzowy.
7. Indywidualny numer inwentarzowy jest nadawany na cały okres eksploatacji środka trwałego.
8. Raz nadany numer inwentarzowy nie może być użyty ponownie dla innego środka trwałego.
9. Numer inwentarzowy ujmuje się w dowodzie OT oraz w indywidualnej karcie środka trwałego, księdze inwentarzowej oraz innych stosowanych dokumentach i zbiorach.
10. Numer inwentarzowy na danym środku trwałym umieszcza się w sposób trwały w łatwo dostępnym, widocznym miejscu tak, aby umożliwić jego odczytanie podczas inwentaryzacji.11. Przyjęcie środka trwałego wiąże się z wystawieniem dokumentu księgowego OT (przyjęcie środka trwałego), który powinien zawierać: nazwę oraz adres jednostki, numer kolejny OT, datę wystawienia, nazwę środka trwałego, charakterystykę środka trwałego, miejsce użytkowania środka trwałego, datę oraz numer dowodu nabycia środka trwałego, wartość środka trwałego, metodę i stawkę amortyzacji, symbol KŚT, numer inwentarzowy, podpisy zespołu przyjmującego środek trwały.

§ 2 

Wprowadza się następujące zbiory:
1. W ramach grupy 487:
1) 487-01 – komputery stacjonarne (jednostki centralne) bez monitorów stanowiących odrębne urządzenie,
2) 487-02 – monitory komputerowe stanowiące odrębne urządzenie,
3) 487-03 – laptopy, notebooki,
4) 487-04 – urządzenia wielofunkcyjne (ksera, drukarki, kopiarki, faksy).
2. W ramach grupy 622:
1) 622-01 – odtwarzacze CD i DVD,
2) 622-02 – rzutniki multimedialne.
3. W ramach grupy 623:
1) 623-01 – stacjonarne aparaty telefoniczne,
2) 623-02 – telefony komórkowe, smartfony,
3) 623-03 – modemy i routery.
4. W ramach grupy 809:
1) 809-01 – krzesła, taborety,
2) 809-02 – biurka, stoły,
3) 809-03 – lodówki,
4) 809-04 – kuchenki mikrofalowe, gazowe, płyty indukcyjne,
5) 809-05 – ekspresy kawowe.

§ 3

1. W książce inwentarzowej jest prowadzona ilościowa ewidencja pozaksięgowa, która służy ujęciu rzeczowych aktywów o przewidywanym okresie użyteczności krótszym niż rok lub o niskiej wartości pieniężnej: poniżej kwoty ……….
2. Środki trwałe z ewidencji ilościowej są objęte doraźną kontrolą, inwentaryzacją okresową oraz zdawczo-odbiorczą.
3. Wykaz środków rzeczowych, które podlegają wpisowi do ewidencji pozaksięgowej, obejmuje:
1) lustra,
2) firany i zasłony,
3) szyldy,
4) kwietniki i skrzynki na kwiaty,
5) kosze na śmieci, kubły, wiadra, mopy,
6) kalkulatory,
7) apteczki,
8) dozowniki mydła, suszarki do rąk,
9) lampy biurowe,
10) urządzenia pamięci przenośnej (pendrive), karty pamięci, zewnętrzne nośniki pamięci (dyski zewnętrzne),
11) myszy i klawiatury komputerowe,
12) zastawy stołowe, naczynia, sztućce.
4. Likwidacji środków rzeczowych nie nadających się do dalszego użytkowania z ewidencji
pozaksięgowej dokonuje trzyosobowa komisja powołana przez kierownika jednostki. Po oględzinach środków rzeczowych zgłoszonych do likwidacji komisja sporządza protokół i dokonuje ich fizycznej likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wewnętrznymi zarządzeniami.

Uwaga: artykuł pochodzi z książki Wydawnictwa C.H. Beck „Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych”. Więcej na temat tej książki piszemy w dziale Dobre książki" tego Biuletynu.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/16369-dokumentacja-wewnetrzna-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych-plyta-cd-sebastian-bach