W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Powiązania nie oznaczają zawsze zaniżanie cen
Artykuł:

Powiązania nie oznaczają zawsze zaniżanie cen

16 września 2020

Joanna Pasymowska , Starszy Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego |

TEMAT NA CZASIE  Samo istnienie powiązań pomiędzy określonymi podmiotami to za mało, by uznać transakcję za nierynkową. Aby podważyć cenę, organy podatkowe muszą dokonać oceny porównywalności wszystkich warunków transakcji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Szczecinie wydał 19 sierpnia 2020 roku orzeczenie dotyczące transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi (sygn. akt I SA/Sz 115/20). Wynika z niego, że sam fakt istnienia powiązań pomiędzy określonymi podmiotami nie jest wystarczający do zastosowania przepisów o cenach transferowych. Kwestionując rynkowość cen organ podatkowy musi udowodnić, że warunki współpracy zawarte pomiędzy powiązanymi stronami transakcji odbiegały od warunków jakie ustaliłyby niezależne podmioty. Musi on dokonać wyboru porównywalnych transakcji, dobór taki musi uzasadnić i dopiero wtedy taki wybór porównywalnych transakcji będzie mógł podlegać ocenie. Jeśli organ tego nie uczyni, nie może postawić zarzutu, że zastosowane ceny mają charakter nierynkowy. Tym samym, sam fakt istnienia powiazań między stronami transakcji nie daje automatycznie organom podatkowym prawa do podwyższenia zastosowanej w rozliczeniach ceny.

W uzasadnieniu sąd podkreślił też, że ustaleniu warunków w porównywalnych transakcjach pomiędzy podmiotami niezależnymi towarzyszyć musi ustalenie porównywalności transakcji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, angażowanych aktywów i ponoszonego ryzyka, jak również realizowanych strategii gospodarczych. Szacowanie cen stosowanych w transakcjach zawieranych przez podatników z podmiotami powiązanymi nie może się odbywać wyłącznie przez proste przeniesienie ceny bądź marży z transakcji zawartej pomiędzy podmiotami niezależnymi. Musi temu towarzyszyć jednoczesna ocena porównywalności warunków tych transakcji.

W sprawie, która trafiła do WSA organ podatkowy w toku postępowania zakwestionował analizę cen transferowych posiadaną przez spółkę i przeprowadził własne badanie porównywalności spornej transakcji z transakcjami dokonywanymi pomiędzy podmiotami niezależnymi. W konsekwencji wydał decyzję, w której zakwestionował poziom zysku z działalności operacyjnej realizowany przez spółkę, oszacował dochód spółki i nakazał jej skorygować koszty uzyskania przychodów w badanym okresie.

Warto przypomnieć, że analiza funkcjonalna stanowi jeden z kluczowych elementów dokumentacji cen transferowych, termin przygotowania której nieubłaganie się zbliża (podmioty, dla których rok podatkowy jest taki sam jak kalendarzowy, mają na to czas tylko do końca grudnia). W dokumentacji tej wskazywane są m.in.  elementy, które mają szczególny wpływ na wartość transakcji. Dokonując porównania warunków transakcji badanej z transakcjami podobnymi zawieranymi przez podmioty niepowiązane, trzeba też wziąć pod uwagę występujące między transakcjami różnice. Przygotowanie takiej analizy jest skomplikowane i pracochłonne. Stąd nie warto z tym zwlekać. Szczególnie, że jak widać z opisywanego orzeczenia WSA, kwestie te pozostają w centrum uwagi fiskusa podczas ewentualnych kontroli.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w zakresie ustalenia, kiedy regulacje w zakresie cen transferowych mają zastosowanie zapraszamy do kontaktu z Joanną Pasymowską, doświadczonym starszym menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO: https://www.bdo.pl/pl-pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/ceny-transferowe

 

Więcej na Instagramie BDO Poland: https://www.instagram.com/bdo_poland/

 

W POPRZEDNIM TYGODNIU PISALIŚMY O:

Coraz mniej czasu na przygotowanie formularza TPR: https://www.bdo.pl/pl-pl/publikacje/bdo-w-mediach/2020/coraz-mniej-czasu-na-przygotowanie-formularza-tpr