• Zapłata za hosting z Niemiec bez zryczałtowanego CIT
Artykuł:

Zapłata za hosting z Niemiec bez zryczałtowanego CIT

13 marca 2019

Emilia Wolnowska , Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego, doradca podatkowy |

Spółka wynajmująca od niemieckiego kontrahenta serwer, który nie jest bezpośrednio wykorzystywany do wytwarzania produktów, nie musi pobierać podatku u źródła - wynika z wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. sygn. akt. I SA/Go 537/18, który opisuje Rzeczpospolita.

Emilia Wolnowska, doradca podatkowy, starszy konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biuro w Poznaniu komentując to orzeczenie na łamach Rzeczpospolitej podkreśla, że spory podatników z organami podatkowymi w zakresie poboru podatku u źródła w przypadku usług hostingowych trwają już od wielu lat. Są one wynikiem braku definicji legalnej „urządzenia przemysłowego” zarówno w zawartych przez Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz przepisach krajowych. Organy podatkowe przyjęły bardzo szeroką definicję „urządzenia przemysłowego”, twierdząc, że takim urządzeniem jest każde urządzenie stanowiące zespół elementów technicznych. W ocenie organów podatkowych nie można tej definicji zawężać wyłącznie do urządzeń wykorzystywanych bezpośrednio przy produkcji materialnej.

Omawiany wyrok stanowi kontynuację korzystnej dla podatników oraz płatników podatku u źródła linii orzeczniczej. Jak słusznie wskazał sąd w komentowanym wyroku przy kwalifikowaniu danego urządzenia istotne jest, aby dokonywać jej w oparciu o kryterium przeznaczenia danego urządzenia. W ocenie sądu serwer komputerowy, w zakresie funkcjonalnym nie jest urządzeniem przemysłowym, gdyż nie jest przeznaczony do procesu produkcji, bowiem wykorzystywany jest do przechowywania na nim baz danych obejmujących programy księgowe, magazynowe oraz poczty elektronicznej.

Cały opis orzeczenia wraz z komentarzem Eksperta BDO w Rzeczpospolitej z 13 marca 2019 r., str. H7