• Wsteczne zmniejszenie przychodu nie uratuje preferencji
Artykuł:

Wsteczne zmniejszenie przychodu nie uratuje preferencji

06 lutego 2019

Emilia Wolnowska , Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego, doradca podatkowy |

Kontynuacja rozliczania firmy w formie ryczałtu ma zastosowanie w sytuacji, kiedy prawo do stosowania przez przedsiębiorcę tej formy opodatkowania trwa nieprzerwanie - wynika z wyroku NSA z 28 listopada 2018 r. sygn. akt. II FSK 3382/1, który opisuje Rzeczpospolita. 

Emilia Wolnowska, doradca podatkowy, starszy konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biuro w Poznaniu komentując to orzeczenie na łamach Rzeczpospolitej podkreśla, że omawiany wyrok dotyczy zasad ustalania limitu uprawniającego do opodatkowania ryczałtem od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W zeznaniu za 2014 r. podatnik wykazał przychód przekraczający limit (150.000 euro) warunkujący rozliczenie ryczałtem w kolejnym roku. Jednak na skutek reklamacji dokonał w 2015 r. korekty przychodu w rozliczeniu za okres kiedy miała miejsce sprzedaż. W skorygowanym zeznaniu rocznym wykazano rzeczywisty przychód osiągnięty w 2014 r., który nie przekraczał wspomnianego wyżej limitu.

Organ podatkowy oraz sądy obu instancji stwierdziły, że skorygowanie przychodu za poprzedni rok, do wysokości nieprzekraczającej limitu nie uprawnia podatnika PIT do kontynuacji stosowania ryczałtu w 2015 r., co oznaczało dla podatnika zmianę formy opodatkowania na zasady ogólne. Zdaniem WSA przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do niepewności, co do zasad opodatkowania w kolejnym roku podatkowym.

Cały opis orzeczenia wraz z komentarzem Eksperta BDO w Rzeczpospolitej z 6 lutego 2019 r., str. H7