• Profilem zaufanym podpiszesz tylko sprawozdanie finansowe
Artykuł:

Profilem zaufanym podpiszesz tylko sprawozdanie finansowe

13 marca 2019

Marek Sporny , Starszy Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego, doradca podatkowy |

Platforma ePUAP pozwala podpisywać e-dokumenty, które mają strukturę pliku XML. Nie została ona opracowana dla raportów przygotowanych według MSR czy sprawozdań z działalności wyjaśnia na łamach Rzeczpospolitej Marek Sporny, Senior Tax Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biuro w Poznaniu oraz Łukasz Drożdżowski, radca prawny. 

Eksperci dodają, że dla wielu przedsiębiorców przygotowujących się do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych z ustawy o rachunkowości, zaskakujący może być fakt, że użycie profilu zaufanego ePUAP ma ograniczone zastosowanie. Chociaż obecna funkcjonalność e-platformy służącej do bezpłatnego zgłaszania dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych rozpoznaje sprawozdania finansowe sporządzone w formacie XML przy wykorzystaniu podpisu zaufanego, to użycie podpisu zaufanego w celu podpisania sprawozdania finansowego niesporządzanego w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów (format XML) oraz sprawozdania z działalności jednostki, może okazać się znacznie utrudnione. Nie zmienia tego również fakt udostępnionej właśnie usługi publicznej, która ma ułatwić proces podpisywania podpisem zaufanym dokumentów składanych do RDF (https://obywatel.gov.pl/praca-i-biznes/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) – dalej jako „e-usługa”.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 13 marca 2019 r., str. H1