W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
 • Kiedy konieczne jest badanie biegłego rewidenta
Publikacja:

Kiedy konieczne jest badanie biegłego rewidenta

15 stycznia 2020

Filip Garbacz , Supervisor w Dziale Rewizji Finansowej |

Nie wszystkie podmioty muszą przedkładać sprawozdanie finansowe biegłym. Obowiązek taki mają jedynie firmy wskazane  w ustawie o rachunkowości oraz przepisach podatkowych – pisze w Rzeczpospolitej Filip Garbacz, Supervisor w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biuro w Poznaniu.

Ekspert przypomina, że obowiązkowemu badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, do których należą:

 1. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, zakłady reasekuracji, zakłady ubezpieczeń, główne oddziały i oddziały zakładów reasekuracji, główne oddziały i oddziały zakładów ubezpieczeń oraz oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych,
 2. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 3. Jednostki działające w oparciu o przepisy o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostki, które zostały wymienione w art. 2 ust 2b Ustawy o rachunkowości,
 4. podmioty działające w oparciu o przepisy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 5. krajowe instytucje płatnicze oraz instytucje pieniądza elektronicznego,
 6. spółki akcyjne, które na dzień bilansowy nie były w organizacji,
 7. pozostałe podmioty (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki z o.o., spółki jawne), które w roku następującym przed rokiem, za który przygotowano sprawozdanie finansowe, zrealizowały przynajmniej dwa z poniższych warunków:
 8. przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły w walucie polskiej przynajmniej 5 000 000 euro,
 9. średnie roczne zatrudnienie w pełnych etatach było równe lub większe niż 50 osób,
 10. suma bilansowa na koniec roku obrotowego stanowiła w walucie polskiej przynajmniej równowartość w złotych kwoty 2 500 000 euro,

 

Obligatoryjnemu badaniu podlegają także:

 • sprawozdania finansowe podmiotów przejmujących oraz nowo zawiązanych, które zostały opracowane za rok obrotowy, w którym miało miejsce połącznie,
 • roczne sprawozdania finansowe podmiotów, które zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
 • roczne połączone sprawozdania finansowe sporządzone przez fundusze inwestycyjne z wydzielonymi subfunduszami i roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.

UWAGA! Obligatoryjnie badane są także sprawozdania finansowe podmiotów prowadzących księgi rachunkowe, które dokonały wyboru bilansowej metody określania różnic kursowych do celów podatkowych.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 15 stycznia 2020 r., str. H5