W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Ewidencja błędów ujawnionych po sporządzeniu bilansu
Artykuł:

Ewidencja błędów ujawnionych po sporządzeniu bilansu

03 lipca 2019

Kierownik jednostki ma obowiązek sporządzić  sprawozdanie finansowe w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. W przypadku podmiotów, w których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu obowiązek ten upłynął 31 marca 2019 r. Jeżeli po tym terminie, a przed jego zatwierdzeniem jednostka otrzymała informacje, które mają relatywnie istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, w tym m.in. naruszające zasadę kontynuacji działalności jest ona zobowiązana do zmian w sporządzonym sprawozdaniu.
Damian Wiśniewski - Senior Audit w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biuro w Poznaniu na łamach Rzeczpospolitej
podkreśla iż, nie mają na to wpływu zmiany dotyczące elektronicznej formy i podpisu, które zostały wprowadzone w ramach nowelizacji przepisów o rachunkowości.
Obowiązki kierownika jednostki 
Jednym z obowiązków kierownika jednostki, jaki definiuje ustawa o rachunkowości jest sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, a także przedstawienie właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy spółki. Sprawozdanie finansowe jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym powinno zostać sporządzone do końca marca 2019 r. Sporządzenie sprawozdania wiążę się również z zamknięciem ksiąg na 31 grudnia 2018 r., ponieważ to na ich podstawie sprawozdanie jest tworzone. Warty uwagi jest jednak fakt, że utworzenie sprawozdania finansowego nie jest jednoznaczne z tym, że jest to jego wersja finalna. 
Powołując się na art. 54 ustawy o rachunkowości (dalej: uor) jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informację o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy oraz powiadomić biegłego rewidenta, który bada lub zbadał to sprawozdanie. Ustawodawca nie określił wprost, że sprawozdanie sporządzone do 31 marca jest wersją ostateczną. Korekty, które pojawią się od dnia sporządzenia sprawozdania finansowego do dnia jego zatwierdzenia powinny zostać wprowadzone jeśli mają one istotny wpływ na sprawozdanie. 
Artykuł 54 uor  stanowi stricte podstawę i należy go analizować pod kątem chronologicznym oraz przez pryzmat pozostałych przepisów ustawy. Analizując zdarzenia gospodarcze, które ujawniono po dniu bilansowym pod względem prezentacji w niezatwierdzonym sprawozdaniu finansowym należy odwołać się również do Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7.


Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 3 lipca 2019 r., str. H1/H8