• Dokumentacja cen transferowych – zmiany od 1.01.2019 r.
Artykuł:

Dokumentacja cen transferowych – zmiany od 1.01.2019 r.

25 kwietnia 2019

Przepisy regulujące problematykę cen transferowych uległy znaczącym modyfikacjom. Określono nowe progi, których przekroczenie skutkuje powstaniem u przedsiębiorcy obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, wydłużono terminy na jej przygotowanie, a także uporządkowano wiele pojęć i definicji - wyjaśnia na łamach miesięcznika Rachunkowość Magdalena Moczarska, Senior Tax Consultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO.

Ekspert BDO dodaje, że zmiany zostały wprowadzone ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja).

Nowe regulacje weszły w życie 1.01.2019 r. i mają zastosowanie do transakcji wewnątrzgrupowych zawieranych po 31.12.2018 r.

Jednocześnie przewidziano możliwość stosowania nowych zasad w odniesieniu do transakcji wewnątrzgrupowych dokonanych po 31.12.2017 r., przy czym podatnik jest obowiązany stosować nowy reżim w zakresie cen transferowych spójnie i całościowo.

Ujednolicenie pojęć i definicji
W ustawach o podatku dochodowym dodano nowy rozdział poświęcony cenom transferowym (rozdz. 1a w updop i rozdz. 4b w updof). Podano tam wiele definicji (dotyczących m.in. powiązań czy ceny transferowej), które powinny wpłynąć na zmniejszenie liczby sporów interpretacyjnych między podatnikami a organami podatkowymi.

Przede wszystkim wprowadzono pojęcie „transakcji kontrolowanej”, które zastąpiło dotychczasowe pojęcie „transakcji oraz innych zdarzeń jednego rodzaju”.

Transakcją kontrolowaną są identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

Nowelizacja doprecyzowuje także pojęcie „podmiotu powiązanego”, m.in. przewiduje, że limit 25% odnosi się do udziałów w kapitale, praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku bądź ich ekspektatywy.

Niestety, również dodatkowo je komplikuje, uznając za podmioty powiązane także takie, w przypadku których występuje wywieranie znaczącego wpływu na działanie innego podmiotu/podmiotów.

Cały artykuł można przeczytać w miesięczniku Rachunkowość 3/2019, str. 26 lub na http://xn--rachunkowo-zhb12h.com.pl/