• Zyski cichego wspólnika to przychód z innych źródeł
Artykuł:

Zyski cichego wspólnika to przychód z innych źródeł

14 listopada 2018

Paulina Bąk , Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego, radca prawny |

Postanowienia każdej umowy nienazwanej -  w tym spółki cichej – w celu właściwej kwalifikacji podatkowej przychodów uzyskiwanych na jej podstawie należy rozpatrywać indywidualnie. Nie można jej np. utożsamiać z pożyczką – uznał w wyroku WSA w Poznaniu, który opisuje Rzeczpospolita.

Paulina Bąk, starszy konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, komentując orzeczenie na łamach gazety, zwraca uwagę, że w polskim prawie spółka cicha uregulowana była w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy. Ustawowe regulacje dotyczące spółki cichej przestały obowiązywać 1 stycznia 1965 r., gdy w życie wszedł w życie nowy kodeks cywilny. Do dziś instytucja ta nie ma w prawie polskim swej odrębnej regulacji. Nie oznacza to jednak, że funkcjonowanie spółki cichej jest niemożliwe. Umowa spółki cichej to byt odrębny od wszelkich umów nazwanych i nienazwanych funkcjonujących w polskim obrocie gospodarczym.

- Niemniej jednak w prawie podatkowym sporne jest jaki charakter ma umowa spółki cichej, a w konsekwencji to do jakiego źródła przychodu należy zakwalifikować przychody wspólnika cichego czy jako przychody z innego źródła, czy jako przychody z kapitałów pieniężnych. Powyższe może skutkować bowiem zobowiązaniem spółki do poboru podatku u źródła z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz wspólnika cichego – podkreśla Paulina Bąk.

Cały artykuł i komentarz Eksperta BDO w Rzeczpospolitej z 14 listopada 2018 r., str. H7