• Zmiana przeznaczenia obiektu daje prawo do odliczenia VAT
Artykuł:

Zmiana przeznaczenia obiektu daje prawo do odliczenia VAT

13 sierpnia 2018

Agata Dominowska, BDO |

Gmina odzyska VAT poprzez korektę wieloletnią podatku naliczonego również wtedy, gdy inwestycja początkowo służyła działalności niepodlegającej opodatkowaniu, a następnie zmienił się sposób jej wykorzystania - wynika z wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE z 25 lipca 2018 r. (C 140/17), który na swoich łamach opisuje Rzeczpospolita.

Agata Dominowska, konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego w BDO, biuro w Poznaniu, komentując to orzeczenia na łamach dziennika zwróciła uwagę, że wyrok TSUE może mieć niebagatelne znaczenie dla jednostek samorządu terytorialnego, gdyż poprzez wpływ na linię orzeczniczą polskich sądów administracyjnych, może przyczynić się do odzyskania znacznych kwot VAT w odniesieniu do inwestycji, od których podatek nie został odliczony, a które w pewnym okresie po oddaniu do użytkowania zaczęły być wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Polskie organy podatkowe od pewnego czasu zasadniczo odmawiały w takich przypadkach prawa do korekty i odzyskania podatku naliczonego za okres po zmianie przeznaczenia. Jednak przedmiotowy wyrok mógłby prowadzić do zweryfikowania tego podejścia i zmiany praktyki organów.

Cały opis wyroku TSUE wraz z komentarzem Eksperta BDO w Rzeczpospolitej z 13 sierpnia 2018 r., str. D7