• Ujawnianie danych niefinansowych: zaktualizowany KSR
Artykuł:

Ujawnianie danych niefinansowych: zaktualizowany KSR

28 lutego 2018

Tomasz Diering , Menadżer w Dziale Rewizji Finansowej |

Zmiany w ustawie o rachunkowości obligują największe jednostki do ujmowania w sprawozdaniu z działalności oświadczenia na temat informacji niefinansowych. Do nowych wymogów poświęcony temu zagadnieniu KSR nr 9 - wyjaśnia w Rzeczpospolitej Tomasz Diering, menadżer w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biuro w Poznaniu.

Ekspert BDO dodaje, że aktualizacja Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9 „Sprawozdanie z działalności” ma charakter uzupełniający względem ustawy o rachunkowości (dalej: uor). Zgodnie z jej art. 10 ust. 3, w sprawach nieuregulowanych przepisami uor, można stosować krajowe standardy rachunkowości, a jeśli odpowiedniego nie ma – standard międzynarodowy. 

- Implementowane przepisy mają na celu zwiększenie transparentności informacji w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, prezentowanych w sprawozdaniach z działalności (w formie oświadczenia) lub odrębnym sprawozdaniu w zakresie zarówno kwestii środowiskowych, społecznych, jak i pracowniczych - komentuje Tomasz Diering.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 28 lutego 2018 r., str. H4