• Sprawę w sądzie można załatwić szybciej
Artykuł:

Sprawę w sądzie można załatwić szybciej

30 lipca 2018

Kamil Mysłek , Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego |

Podatnik, któremu zależy na rozstrzygnięciu sporu w sądzie administracyjnym w jak najkrótszym czasie, powinien rozważyć możliwość skorzystania z trybu uproszczonego – pisze w Rzeczpospolitej Kamil Mysłek, Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO.

Ekspert BDO dodaje, że tajemnicą poliszynela jest, że terminy rozpatrywania spraw przez sądy administracyjne są bardzo długie. W tym czasie strony sporu zmuszone są niejednokrotnie ponosić negatywne skutki tego oczekiwania, przy czym w o wiele lepszej sytuacji jest tu zazwyczaj organ administracji. Jednak nie zawsze strony takiego postępowania robią wszystko, aby sprawę taką przyśpieszyć. Dużą szansą na znaczne skrócenie czasu oczekiwania na rozstrzygnięcie jest wykorzystanie tzw. trybu uproszczonego, a spektrum spraw, które mogą być nim objęte, jest dość szerokie.

- Podstawowa procedura postępowania przed sądami administracyjnymi zakłada, że sąd administracyjny rozpoznaje sprawy na rozprawie. Konstrukcja postępowania uproszczonego polega natomiast na tym, że rozpoznanie sprawy oraz samo wydanie orzeczenia może nastąpić na posiedzeniu niejawnym. W obydwu przypadkach sąd rozpoznaje sprawę w takim samym składzie trzech sędziów – tłumaczy Kamil Mysłek.

Od razu też wyjaśnia, że sprawy w sądach administracyjnych, co do zasady, rozpoznawane są według kolejności ich wpływu, a kolejność ta ustalana jest odrębnie dla spraw rozpoznawanych w trybie zwykłym i oddzielnie dla spraw z trybu uproszczonego. Biorąc pod uwagę, że spraw rozpoznawanych w trybie zwykłym jest wielokrotnie więcej, łatwo dojść do wniosku, że czas oczekiwania na rozstrzygnięcie w trybie uproszczonym będzie znacznie krótszy i to jest najważniejsza zaleta tego trybu. Oczywiście nie będzie on korzystny dla stron w sytuacjach, w których będą one potrzebowały przedstawienia sprawy bezpośrednio na rozprawie.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 30 lipca 2018 r., str. D6