• Spółka i jej oddział to ten sam podatnik
Artykuł:

Spółka i jej oddział to ten sam podatnik

17 września 2018

Emilia Wolnowska , Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego, doradca podatkowy |

Spółka z siedzibą w państwie członkowskim oraz posiadany przez nią w innym państwie oddział nie stanowią dwóch odrębnych podmiotów prawnych, tylko z tego powodu, że każdy z nich ma inny numer identyfikacji podatkowej – wynika z wyroku TSUE z 7 sierpnia 2018 r. w sprawie TGE Gas Engineering GmbH – Sucursal em Portugal (C-16/17), o którym pisze Rzeczpospolita.
Emilia Wolnowska, doradca podatkowy, Senior Tax Consultant w Dziale Doradztwa Podatkowego w BDO, biuro w Poznaniu, komentując orzeczenie na łamach gazety, zwraca uwagę, że omawiany wyrok ma duże znaczenie dla podatników, biorąc pod uwagę różnorodność przepisów krajowych regulujących formę prowadzenia działalności przedsiębiorców w innych państwach, w szczególności funkcjonowanie oddziałów przedsiębiorców zagranicznych. Stanowi on kontynuację linii orzeczniczej w kwestii statusu oddziału na gruncie VAT. Po raz kolejny Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przypomniał o podstawowej zasadzie VAT, czyli neutralności tego podatku w kontekście działalności oddziału. Trybunał wielokrotnie wskazywał, że wspólny system VAT ma zapewnić całkowitą neutralność działalności gospodarczej w zakresie obciążeń podatkowych, bez względu na jej cel i rezultaty, pod warunkiem że ona sama podlega co do zasady opodatkowaniu VAT (wyrok z 12 lipca 2012 r., w sprawie EMS-Bulgaria Transport, C‑284/11).

Cały opis wyroku wraz z komentarzem Eksperta BDO w Rzeczpospolitej z 17 września 2018 r., str. D6