• Przeniesienie własności gruntu pod budowę drogi podlega VAT
Artykuł:

Przeniesienie własności gruntu pod budowę drogi podlega VAT

02 lipca 2018

Paulina Bąk , Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego, radca prawny |

Przeniesienie własności nieruchomości należącej do gminy na rzecz Skarbu Państwa za odszkodowaniem, podlega VAT, nawet jeżeli wypłata odszkodowania została dokonana tylko jako wewnętrzne przeksięgowanie w budżecie gminy – wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 13 czerwca 2018 r. (C-665/16), który opisuje Rzeczpospolita.
Paulina Bąk, Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, komentując orzeczenie na łamach gazety zwraca uwagę, że dla celów art. 14 ust. 2 lit. a) dyrektywy VAT wystarczy przeniesienie prawa własności w rozumieniu formalnego tytułu prawnego do danej nieruchomości, aby taką transakcję uznać za podlegającą opodatkowaniu „dostawę towarów”, o ile pozostałe przesłanki przewidziane przez ten przepis są spełnione. 
- Zdaniem Trybunału art. 5 ust. 1 Dyrektywy 112 należy interpretować w ten sposób, że za „dostawę towaru” uważa się przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel, nawet gdy nie następuje przeniesienie własności towaru w sensie prawnym. Powyższe stanowisko zostało już wyrażone w wyroku z 8 lutego 1990 r., Shipping and Forwarding Enterprise Safe w sprawie C-320/88 – cytuje Paulina Bąk.
Opis wyroku TS UE wraz z komentarzem Eksperta BDO w Rzeczpospolitej z 2 lipca 2018 r., str. D5