• Prowizję potrąconą z góry odpisuje się w ratach
Artykuł:

Prowizję potrąconą z góry odpisuje się w ratach

18 kwietnia 2018

Tomasz Diering , Menadżer w Dziale Rewizji Finansowej |

Jeśli bank pobrał opłatę aranżacyjną przekazując klientowi na konto pomniejszoną o nią kwotę udzielonego kredytu obrotowego, to jej wartość ujmuje się jako rozliczenia międzyokresowe kosztów - wyjaśnia w Rzeczpospolitej Tomasz Diering, Menadżer w Dziale Rewizji Finansowej w BDO, biuro w Poznaniu.

Ekspert BDO dodaje, że działalność gospodarcza jest nierozłącznie związana z zaciąganiem kredytów. Potrzebne są one na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa, np. gdy pojawiają się problemy z płynnością finansową. Jednym z pomocnych narzędzi dla przedsiębiorców jest kredyt obrotowy, który służy finansowaniu wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostki. 

- Planując zaciągnięcie kredytu obrotowego, przedsiębiorstwo musi – oprócz oprocentowania – wziąć pod uwagę wysokość prowizji za udzielenie kredytu oraz sposób jej zapłaty. Z reguły może ona wynosić kilka procent wartości całego zobowiązania, a jednostka może spotkać się z wariantem, gdzie bank będzie wymagał jej uiszczenia przed uruchomieniem kredytu bądź pomniejszy ona kwotę wypłaconego zobowiązania - komentuje Tomasz Diering.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 18 kwietnia 2018 r., str. H4-H5