• Oddziały firm zagranicznych mogą mieć kłopot z e-sprawozdaniami
Artykuł:

Oddziały firm zagranicznych mogą mieć kłopot z e-sprawozdaniami

14 marca 2018

Marek Sporny , Starszy Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego, doradca podatkowy |

Od jutra zaczną obowiązywać przepisy, zgodnie z którymi roczne sprawozdanie finansowe składane będzie do Krajowego Rejestru Sądowego wyłącznie drogą elektroniczną - wyjaśnia w Rzeczpospolitej Marek Sporny, Senior Tax Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biuro w Poznaniu.

Ekspert BDO dodaje, że w celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy nowym art. 19e ust. 2 ustawy o KRS oraz art. 69 ust. 1b uor, niezbędna jest więc niezwłoczna interwencja ustawodawcy. 

- Natomiast ze względów prakseologicznych uzasadnione wydaje się być rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do składania dokumentów, o których mowa w art. 69 uor, o odrębną kategorię osób upoważnionych w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, o których mowa w art. 87 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - komentuje Marek Sporny.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 14 marca 2018 r., str. H1-H2