• Oddział przedsiębiorcy zagranicznego bezpłatnie złoży dokumenty finansowe
Artykuł:

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego bezpłatnie złoży dokumenty finansowe

31 października 2018

Marek Sporny , Starszy Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego, doradca podatkowy |

Niedawno wprowadzone usprawnienia platformy bezpłatnego zgłaszania dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) z pewnością ucieszą przedsiębiorców zagranicznych, którzy posiadają zarejestrowane w KRS oddziały. Dzięki nowej funkcjonalność tej platformy stało się bowiem możliwe bezpłatne składanie oraz podpisywanie dokumentów finansowych do RDF przez osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale (reprezentant oddziału). Nie deprecjonując praktycznego waloru tego rozwiązania, w tym zakresie istnieją jednak wątpliwości natury prawnej, czy nowa funkcjonalność systemowa platformy jest zgodna zarówno z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, jak i ustawą o rachunkowości – piszą w Rzeczpospolitej Marek Sporny, Senior Tax Manager w Dziale Doradztwo Podatkowego BDO, biuro w Poznaniu i Łukasz Drożdżowski, radca prawny.

Eksperci przypominają, że jeszcze do niedawna zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców oddziały przedsiębiorstw zagranicznych pozbawione były możliwości korzystania z możliwości bezpłatnego zgłaszania dokumentów finansowych do RDF. Z perspektywy ustawień systemowych portalu jedynymi podmiotami, które były uprawnione do przesłania dokumentów byli bowiem wyłącznie członkowie organu zarządzającego (np. członkowie zarządu przedsiębiorcy zagranicznego). Ze względu jednak na brak możliwości ujawnienia ich numerów PESEL w rejestrze przedsiębiorców, nie byli oni w stanie podpisać zgłoszenia na platformie bezpłatnego składania dokumentów finansowych. W takiej zaś sytuacji zachodził przypadek negatywnej weryfikacji, o którym mowa w art. 19e ust. 7 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i wówczas należało skorzystać z drogi tradycyjnego płatnego wniosku o wpis wzmianek w rejestrze przedsiębiorców.

To jednak uległo zmianie. Twórcy platformy ostatecznie umożliwili podpisywanie zgłoszeń reprezentantom oddziału, których numery PESEL są ujawnione w rejestrze przedsiębiorców. Należy jednak zwrócić uwagę na treść art. 19e ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator. Ponieważ reprezentant oddziału nie jest członkiem organu, a wyłącznie osobą uprawnioną do reprezentacji oddziału na podstawie art. 16 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskie z dnia 6 marca 2018 r., można zatem argumentować, że nowa funkcjonalność portalu nie znajduje pokrycia w art. 19e ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Cały artykuł w Rzeczpospolitej z 31 października 2018 r., str. H1-H2