• Nazwanie czegoś błędnie karą nie pozwoli uniknąć podatku
Artykuł:

Nazwanie czegoś błędnie karą nie pozwoli uniknąć podatku

09 sierpnia 2018

Paulina Bąk , Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego, radca prawny |

Opłata za pozostawienie pojazdu na terenie zarządzanego przez samorządową jednostkę budżetową parkingu „Parkuj i Jedź” po upływie doby parkingowej jest wynagrodzeniem za opodatkowaną VAT usługę korzystania z miejsca parkingowego – opisała wyrok NSA Rzeczpospolita (sygn. akt I FSK 954/16).
Paulina Bąk, Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, komentując orzeczenie na łamach gazety, zwróciła uwagę, że opodatkowaniu podlega co do zasady każde świadczenie – dostawa towaru lub świadczenie usług na rzecz kontrahenta. Przy czym przez świadczenie należy rozumieć każde zachowanie się podatnika, w tym także powstrzymanie się od działania czy tolerowanie czynności lub sytuacji. Jednak opodatkowaniu nie podlegają płatności niezwiązane z wykonywaniem opodatkowanych czynności. Do takich płatności należy zaliczyć kary umowne oraz odszkodowania.
- Organy podatkowe prezentują linię interpretacyjną, zgodnie z którą w przypadku korzystania z danej rzeczy lub nieruchomości za zgodą właściciela dochodzi do milczącego przedłużenia umowy najmu. Korzystanie w takiej sytuacji należy uznać za usługę najmu, która jest opodatkowana VAT na zasadach ogólnych. Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe, czego przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 stycznia 2014 r., sygn. IPTPP4/443-746/13-5/ALN – dodaje Paulina Bąk.
Cały opis wyroku NSA wraz z komentarzem Eksperta BDO na łamach Rzeczpospolitej z 8 sierpnia 2018 r., str. H7